Sabetayistler kimdir?

Sabetayistler kimdir?

Kim bu Sabetaycılar?.. Ya da diğer bir deyişle dönmeler?..
1400 ve 1500’lü yıllarda özellikle İspanya’da baskı ve işkenceden kaçıp Osmanlı’ya sığınan, toprağımızı vatan sayan ve yüzyıllar boyu özgürce yaşayan Yahudiler! Bir bölümü bu süreçte dillerini, dinlerini, kültürlerini koruyor. Ama görüntüde Müslüman oluyorlar. İşte bu yüzden onlara “dönme” deniyor…
Sabetaycıların adetlerini ve Türkiye'deki en ünlü Sabetaycıları sizler için araştırdık... Sabatayizmin kurucusu Sabatay Sevi'dir... Ona inanan Yahudilere göre o bir Mesih. Sabetayizm de Yahudi Mistisizmine ya da başka bir deyişle Kabbala’ya dayanan gizli bir inanç… Gizliliğin sürdürülmesi amacıyla bu inanca inananlar “Müslüman gibi” görünürler ve Müslüman isimleri alırlar. Onların da Tanrı inancı tam. Ancak peygamber olarak Sebatay Sevi’yi görüyorlar…
Aralarına katilleri almıyorlar.
Zina kesinlikle yasak.
Yalan şahitlik, birbirini ele vermek iyi karşılanmıyor.
Her gün gizlice mezamir okuyorlar.
Her ayın doğuşunu izleyip, ay ile güneşin yüz yüze bakmaları için dua ediyorlar. Oğullarını sünnet ediyorlar.
Türklerin gözlerini örterek gizlenmek için Müslüman adetlerine dikkat ediyorlar.
En önemlisi ise kendi aralarında evleniyorlar, asla bir müslümanla evlilik sözleşmesi yapmıyorlar.Hepsinin gizli Yahudi adları vardır ve birbirlerine "şalom aleyke" diye yahudi selamı veriyorlar.
Ölülerini Türk mezarlığına gömmüyorlar.
Gizli mabedleri var ve Mezheplerinin sırrı ancak evlenince kendilerine bildiriliyor…
Peki Türkiye’de kaç Sabetaycı yaşıyor? Türkiye'de Sabetaycı olduğunu söyleyerek 1969 yılında resmi makamlara Musevi olmak üzere başvuran bir kişi bulunmaktadır: Ilgaz Zorlu… Resmi rakam bu nedenle bir kişidir. Gayri resmi rakamlara gelince… Türkiye’de bu konu üzerine pek çok araştırma yapan ve yayınlayan en önemli kişi Yalçın Küçük oldu.Küçük isimlerden yola çıkarak kimlerin Sabetaycı olduğunu “deşifre” etti.

İŞTE KÜÇÜK’E GÖRE SABETAYCI OLAN İSİMLER…;
İSMAİL CEM,HÜLYA AVŞAR,KEMAL DERVİŞ
“Derviş ailesi Sabetayistlerin Kapanî kolunun lideridir.” CEM BOYNER,BEHİCE BORAN,MAZHAR ALANSON,GÜLBEN ERGEN,DİNÇ BİLGİN,TANSU ÇİLLER,YAŞAR KEMAL,SAMİ KOHEN
(Küçük’e göre Sami isimliler çoğunlukla Sabetayist’tir) DENİZ AKKAYA,NAİM TALU
Küçük, Talu için, Cumhuriyet Türkiye’sinde Başbakanlık koltuğuna oturabilmiş ilk Sabatiyst diyor. ALTAN ERBULAK,YUNUS NADİ,SEDAT SİMAVİ,VİTALİ HAKKO,YILMAZ ERDOĞAN,AYŞE ARMAN,SERTAP ERENER
“Işık Lisesi öğrencisi Sertap Erener, Sabatayist basının dünyaca meşhur ettiği bir şarkıcıdır.” ÇEVİK BİR,RAHŞAN ECEVİT

Alıntıdır!!

Bunlar sadece deşifre edilenler bide deşifre edilmeyen çoğunluk var….
05 Mar 2008 01:05

52 cevap

0
Ben de Soner Yalçının Efendi kitabında okumuştum. Ama kafam çok karıştı yarım bıraktım. Yalçın Küçüğün sabetaylar hakkında bir kitabı var mı? varsa ismini yazar mısınız? kıbrıslı.
05 Mar 2008 13:01
0
aslında tam olarak bilmiyorum olup olmadığını sadece sabetaylar hakkında röportajları ve makalelerinin olduğunu biliyorum.son dönemde sabetaylar hakkındaki çalışmalarıyla tanınıyor yalçın küçük.daha fazla bilgi isteyenler vereceğim adrese bakabilir:

[b][url]http://www.yalcinkucuk.net/index.php[/url][/b]
05 Mar 2008 14:54
0
sabetaylar hakkında yalçın küçüğün kaleme aldığı bir makaleyi paylaşayım dedim.konuyla ilgili olanların sonuna kadar okumasını tavsiye ederim.

[b]Sabatayist Sürprizler[/b]


"Aydınlık Gazetesi'nde Yalçın Küçük, Selanik dönmeleri hakkında bilgi verip duruyor. Bunca malumatı hangi kaynaktan elde ediyor?" M. Ş. Eygi, Sabetaycılar, İstanbul, 2000, s. 1999

Sevgili Hocam Profesör Seha Meray, Hacettepe'de, amansız denilen hastalıkla pençeleşiyordu, son günleriydi, gittim, her zaman neşeliydi, fıkra anlatmayı çok seviyordu, bir gün bir tatil köyünde çok yakın arkadaşı Haldun Taner'le yaklaşık sekiz saat hiç kesmeden karşılıklı fıkra anlatmalarına tanık olmuştum, sırayı birbirinin ağzılarından çalıyorlardı.

[b]EN ETKİLİ TARİKAT[/b]
Küçükken Çemberlitaş'ta tiyatroya giderlermiş, parasız içeri sızarlarmış, sahnenin dibinden seyrederlermiş, Hocam anlatıyordu, Naşit karşısındaki oyuncuya fısıldıyormuş, "bana şunu söyle, sana bir tokat atacağım" diyormuş, seyirciler duymuyor, Hocam Seha duyuyormuş. Hocam, bunu bana, o zamanki CHP yöneticilerini kastederek tekrarlıyordu; fakat, Ş. Eygi'nin sabataycılar tarafından yayınlanan kitabına daha çok uymaktadır. Öyle anlaşıldı, ülkemizin yahudi-sabatayist lobisi, sanki, bu çok zayıf, bilimsellikten uzak, tartışmaya hiç bir yenilik getirmeyen bu kitabı bekliyordu; birden "engizisyon, ırkçılık, anti-semitizm, kıyım" türünden çığlıklar göklere çıkıverdi, her tarafı inletti. Her halde sabatayizm üzerine başlamış bu sağlıklı ve yol açıcı tartışmayı, arabist-islamcı yazar Eygi'nin zayıf vücudunu hedef alarak durdurmayı hesapladılar; kolay olmadığını haber vermek zorundayım. Çünkü ister ayrı bir din ve isterse bir tarikat sayılsın, sabatayistlerce izlenen politikalar hem tüm estetik değerlerimizi ve hem de sağlıklı dış politika yönelişlerimizi bozmaktadır. Ayrıca sabatayizmin Türkiye'de en güçlü ve etkili tarikat olduğu yollu değerlendirme büyük ölçüde doğrudur; doğru olan bir de bu alandaki bilimsel araştırmalarımızın henüz başında olduğumuzdur.

[b]YENİ ŞAFAK WASHINGTON-TELAVİV ÇİZGİSİNE OTURDU[/b]

Beni izleyenlerin, televizyonu insanlığın başına gelebilecek büyük felaketlerden birisi saydığımı bildiklerini sanıyorum; dolayısıyla Ş. Eygi-N. İpekçi tartışmasını izlemediğimi tahmin etmek zor olmamalıdır. Fakat, Y. Şafak'tan M. Barlas, D. Cundioğlu ve A. Taşgetiren ile Cumhuriyet'ten O. Çalışlar'ın yazılarından haberdar oldum; Y. Şafak ve Cumhuriyet yazarları, Eygi'yi ve yayını yapan televizyonu lânetlemekte biribiriyle yarış ediyorlardı, doğrusu, Barlas, Cundioğlu, Taşgetiren ve Çalışlar'ın enternasyonalist çizgileri gözlerimi yaşarttı, söylemek gerekiyor. Y. şafak, artık gözle görülür dozajda, Washington-Telaviv çizgisinde bir yayın politikasına sahip, dolayısıyla, yahudi, sabatayist lobisini sevindirici tutumuna şaşırmadım; Çalışlar'a "nefesine yazık" diyen Sabah'tan İlker Sarıer de şaşırtmıyor, ancak, Oral Çalışlar'ın tutumunun bende sürpriz etkisi yaptığı açıktır. "Sürpriz" bende "araştırma" tahrik eden bir reflekstir; Sabah yazarında iki, Cumhuriyet'te bir -er veya -ar eki gözüküyor, araştırma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Türkiye'de sabatayistlerin, çoğu zaman, isim ve özellikle soyadlarına -men, -man veya -ar, -er ekleri koyduklarını ortaya çıkarmıştım; Türkçe'deki -ci ve -lı eklerinin yerini tutuyor. "Bezmen", "bezci demektir ve Halil Bezmen'in Amerika'da sabatayizmini açıkladığını biliyoruz ve öte yandan "İpeker" veya "İpekçi" soyadları da çok taşınmaktadır, birincisi ikincisi ile aynı anlamdadır. Bu arada devam etmeden, buraya hemen not etme gereği duyuyorum, "Özer" veya "Özar' ya da "Ezer", Türkiye'de sabatayist yurttaşlarımız tarafından sıklıkla taşınan isimler arasında yer alıyor; ancak bunlar ekleme yoluyla bulunmuyorlar, tam tersine net İbrani isimlerdir ve zaman zaman Türk isimleriyle özdeşiyorlar, özellikle seçilmelerini bu özdeşliğe bağlıyoruz.

[b]VİTALİ MANSUR VB[/b]

Ne yazık ki ülkemizde "isim-bilim" olarak türkçeleştirdiğimiz onomastique disiplini el değmemiş durumdadır; halbuki büyüleyici olduğunu söyleyebiliyorum. Her halde yahudi onomastique'i en zor olanıdır; çünkü Babylon sürgününden sonra İbrani'yi unuttular, İbrani isimleri Arami telaffuz etmeye başladılar, daha sonra da, MÖ. 3. Yüzyıldan itibaren elenizasyon ile birlikte isimlere Yunani ekler koydular, Ezra'nın Esdras olması ve bize 'Esra' olarak gelmesi örnektir, çoğu zaman isimleri bizim gecekondu evleri türünden eklemli durumdadır. Diasporada ise birisi İbrani ve diğeri yaşadıkları yere uygun iki isim almayı adet edindiler; bu nedenle bütün sabatayistler de iki isimlidir. Ancak bazen diasporada, ibrani ismi, çevirerek bulma yoluna da gittiklerini de görüyoruz; "Hayyim", İbrani'de "hayat" anlamındadır ve İtalya'da Hayyim yerine "Vital" kullanıldığını görüyoruz ve buradan "Vitali" ismine ulaşıyoruz, "hayatım" anlamındadır ve Hakko'nun adıdır. "Eliezer" çok kullanılan bir İbrani adıdır; fakat, Arap ikliminde bunun tam karşılığı "Mansur" olmaktadır ve aynı anlama geliyor ve artık yahudi dünyasında aynı ölçüde taşınıyor, böylece Cem Mansur'un soyadına gelmiş oluyoruz.

[b]SUZAN, RUTKAY[/b]

Peki yakın zamanların ünlü sanatçısı Suzan Yakar sabatayist miydi; benim böyle bir iddiam yok, fakat, eğer öyleyse, isim-bilim alanındaki yaratıcılığına hayranlık duymamız gerekiyor. Bir kez "Suzan" adının Türkçe olmadığını ve Türk isimler sözlüğünde yer almadığını biliyoruz. Böyle bir durumda, büyük saflıkla benim ilk başvurduğum dil Farsça olmaktadır; gerçekten de Farsça'da "suzandan" fiili ve geçmiş zaman partisipi, "suhte", "yanmış" ve Osmanlı'da medrese öğrencisi anlamına geliyordu Bu fiilin şimdiki zaman partisipi ise "suzan" olmaktadır "yakan" veya "yakar" demektir; güzel, ancak, bu sanatçımızın yakıcı olduğunu hatırlamakla birlikte, kendisine isim olarak "yakar yakar" almasını kabul edemiyoruz. Bu nedenle araştırmayı sürdürmek gereğini duyuyoruz; İbrani isimler sözlüğüne baktığımızda ise aradığımızı bulmakta gecikmiyoruz, has İbrani "Susan" ismi var ve bu "Suzanne" olarakta yazılıyor ki, tam söylenişi suzan'dır. "Suzan" İbrani'de "zambak" anlamına geliyor, bu sanatçımıza pek uygun düşüyordu; buna, "yakar" sözcüğünün, yine İbrani'de ve en küçük bir telafuz farkı olmadan "sevimli" ve "sevilen" anlamına geldiğini ekleyebiliyoruz. Devam edecek olursak, bilenler, bu sahne sanatçısının "Rutkay" soyadını hatırlıyorlar ve Amerikan filmlerinden de "Ruth" adını bildiklerini sanıyorum. Bu son ismin İbrani aslı tam olarak "Rut" idi ve son derece önemlidir; şöyleki, müslümanlar müslümanlığa geçenlere baba adı olarak 'Abdullah" adını verirken Yahudiler 'Avran' diyorlar ve kız ise "Rut Bat Avram" adını veriyorlar, "Avram kızı Rut" anlamındadır. Böylece sarı zambaklar kadar güzel, mücessem ve sevimli sanatçımızın üç ismini de, Türkçe izlenimi vermekle birlikte, İbrani isimler sözlüğüne uygun düştüğünü saptamış oluyoruz.

[b]CARASO'DAN KARASU'YA[/b]

Bu sahne sanatçımız hakkında böyle bir iddiada bulunmuyorum, sadece sabatayistlerin ve hatta yahudilerimizin isim koyma yollarına işaret ediyorum. İsrail'de Adin/Edin adı çok modadır ve bunu Türkiye'de Edin biçimiyle ve yaygın bir soyadı olarak görüyoruz. İsrail'de isimler transseksüel olmakla birlikte kızlar için "Defne" adının çok taşındığını biliyoruz; Türkiye'de de yayılmaktadır. Bizde sabatayistler "Nilifer" adına da düşkünler, "Nili" olarak kısalıyor ve böyle söyleniyor; bu ad da İsrail' de çok seviliyor. "Eren" kuşkusuz, bizde Türk mistiğinde önemli bir yere sahiptir; Eran/Eren olarak şimdi Yahudi dünyasında da çok tutuluyor. Ve ülkemizde de ithal edildiğini saptıyoruz. Diğer yandan İttihat ve Terakki'nin önemli bir isim olan E. Caraso, soyadını "Karasu" yapmıştı, oğlunun adı Bilge Karasu idi, ve yahudi olarak tanınmayacak ancak "Bilge" aynı zamanda Tevrat'ta geçen ve "sevinç" anlamında bir isimdir. Bilge Karasu, hem düz yazıda ve hem tiyatro yazarlığında, iyi niyetli; fakat son derece kabiliyetsiz bir yazarımızdı; yine de her zaman övülmüştür, ölümünden sonra da övülüyor, boş koltuklara olsa da oyunları sahneleniyor. Bunu yahudiliğine bağlıyorum ve yahudi-sabatayist lobisinin estetiğimizi kemirmesiyle bunu kastediyorum; şimdi buradayız.

[b]RANTİYENİN ARKASINDAKİ SEBATAYİST BAĞLANTILAR[/b]

Eğer rantiye'yi, bir biçimde tanımlanmış hak ilkesinin üstünde getiri elde edenler olarak tanımlayacak olursak, beni isim bilime yönlendiren dinamiğin pek çok rantiye gözlemem olduğunu söyleyebiliyoruz, araştırmalarımın sonucunda pek çok rantiye'nin arkasında Yahudi ve Sabatayist bağlantıları bulabildim. Demek Sabatayist araştırmalarından rantiye değil, rantiyeden sabatayist bir yol çiziyorum. Ve burada ne yazık, tekrarlamam gerekiyor, Yahudilik ile sabatayizmi ayırmak durumundayız; Sabatayistler Yahudi kavmindendirler, çok büyük bir disiplinle izledikleri, müslümanlarla evlenmeme yasası nedeniyle kavmin antropolojik çizgilerini koruyorlar, fakat, Musevilik, sabatayizmi kesinlikle museviliğin dışında saymaktadır. Bununla birlikte sabatayistleri dünya yahudiliği desteklemekte ve sabatayistler de dünya yahudiliğinin politikalarını izlemektedirler; bu nedenle Sabatayistleri, musevi dininden olmayan ancak yahudi partisi içinde ayrı bir din saymak durumundayız. Dünya Yahudiliğinin sağlam desteği Türkiye Sabatayistlerinin çoğunu bir rantiye haline getirmektedir, buradan devam ediyoruz.

Pek çok kez ortaya çıkardım, ne yazık özetleme zorunluluğu var;

[b]1)[/b] Leyla Gencer, sıradan bir korist idi, annesi katolik, babasının bektaşi olduğu kayıtlıdır, sabatayistler en çok Bektaşi ve mevlevi çevrelerde rahat edebiliyor ve saklanabiliyorlar, araştırmaların sonucunda, Sabatayizmin "Kapani" koluna mensup olduğunu sandığım İbrahim Gencer adında birisiyle bir tür marriage de raison yaptıktan sonra yıldızının parladığını görüyoruz. Ben öğrenciliğimden beri opera severim, Ankara da dinledim sesi yok ve Avrupa'da ve Amerika'da hep plakçıları gezerim, doldurulmuş bir plağı yok, sesi olan bütün sopranoların plak doldurduklarını biliyoruz; yahudi lobisi geldiği yere getirmiştir. "Leyla", Laila olarak da tanınmakla birlikte bir İbrani adı olarakta kabul ediliyor ve "İbrahim", Abraham'ın Arap söylenişidir, fakat, İbraniler de bu söyleyişi kabul ediyorlar, soyadı, Türkçe olsa "çe" olurdu ve -er ekini görüyoruz.

[b]2)[/b] "Cem", Cem Boyner, Cem İpekçi, Cem Özer örnekleriyle bildiğimiz bir isimdir; "Mansur" soyadı, dünya yahudiliğinde çok saygındır ve Cem'in babası Ali Mansur, yakın zamanlarda, Kraliçe tarafından asalet ünvanına lâyık görüldü, nedenini bilemiyorum. Londra'ya elektronik tahsiline gitmiş, yahudiler sanatta güçlüdürler, orkestra şefi olarak Türkiye'ye ihraç ettiler; rastlantı Ankara'daki ilk konserini izledim, baguette tutmasını bilmiyor ve orkestranın önünde sallanıyordu; sanatta diğer bir rantiyedir.

[b]3)[/b] Orhan Pamuk'u yazdım, Attila İlhan, "ihraç fazlasını Türkiye'de pazarlıyor" diyerek çok güzel anlatıyordu; Tel-Aviv ve Londra'da çok beğeniliyor ve Türkiye'de beğenen tek bir insan çıkmıyor, bunu, değerler sistemimize bir suikast saymak zorundayız. Adını, Abdi İpekçi'nin Milliyet'inden aldığı bir ödülle duyurdu, bunun perde arkası çok dedikoduludur; Mehmet Eroğlu kazanmıştı, sonradan ortak yaptılar, belleğim beni yanıltmıyorsa, jüride A. İlhan vardı, biliyordur.

[b]4)[/b] Yaşar Kemal, Yüce Gök ömrünü uzun etsin, tek romanlı yazardır; tüm yazdıklarının içinde roman sayılabileceğimiz sadece İnce Memet var. Karısı Tilda'nın çevresi ve Paris'te Abidin Dino'nun yahudilerin çok etkili olduğu Fransız Komünist Partisi'yle kurduğu ilişkiler sayesinde parlamıştır; hâlâ "Nobel Adayı" rantının üzerinde oturmaktadır. Demek, Türkiye'nin bütün değerleri ülke dışında yaratılıyor ve yahudi eli değmedikçe, değer değer olamıyor; buna isyan etmek durumundayız.
[b]
GAZİ, YAŞAR VE GAZİ YAŞARGİL[/b]

Peki biz hâlâ, Karlofça'dan beri kimlik yaptığımız aşağılık kompleksinden hiç kurtulamayacak mıyız, peki biz bu toprakların çocuğu olmaktan hiç kıvanç duymayacak mıyız, peki bu M. Gazi Yaşargil kimdir? Ne yaptı da bir çırpıda fahri doktora veriyoruz? Çankaya'da "üstün hizmet madalyası" takıyoruz, bizde hiç benlik bilinci yok mu? Belki İsviçre'de ameliyata gidebilecek üç-dört zenginin dışında Prof. Yaşargil, hangimize hangi hizmeti yaptı? Bu sorulardan sonra herkesi birlikte utanma seansına çağırıyorum. "Ey Türk Halkı, kimleri yükselterek seni alçaltıyorlar". Bunu haykırmak zorunludur. Peki cerrah Yaşargil çok yüce de, cerrah Göksel'in ne eksikliği var; Prof. Hüsnü Göksel; cenazesi Missuri ile getirilen Washington Sefiri Baydur'un damadı, tanınmış lobyist Ahmet Ertegün'ün eniştesidir, New York'ta doktorluk yapmıştır, istese kalabilirdi, eksikliği ülkesine dönmesi mi, demek, biz, Türkiye'de değer olmaz demek istiyoruz. Hüsnü Bey'den randevu alabilmek için hastalarının altı ay beklediklerini biliyorum ve bir de, cerrahlığın, hâlâ bir bilim olmadığını, bir zanaat, bir sanat ve bir sezgi işi olduğunu biliyorum; anlaşılan Prof. Yaşargil de dünyadaki onbinlerce mahir cerrahlardan birisidir ve bin dolarlık bir reklamla Amerika'da bir dergiye kapak yaptırıp sonradan bayram kutluyoruz.

Bu durum isim-bilim açısından incelenmeye alınmasını gerektirmektedir; bulgularımı sıralıyorum.

[b]1)[/b] Püsküllüoğlu'nun Türkçe isimler sözlüğünde "Gazi" adı yer almıyor;
[b]2)[/b] Buna karşılık, Türk-İslâm Sentezi çizgisinde A. Erol'un "Adlarımız" kitabında var, yalnız örnek olarak "Gazi Yaşargil" verilmemektedir.
[b]3)[/b] Profesör Sümer'in emek ürünü Türk devletlerinde isimleri kapsayan çalışmasında da "Gazi" ismine rastlayamıyoruz.
[b]4)[/b] E. Yurtsever'in Türkçe adlar derlemesi çok yararlıdır ve burada da, Türkler arasında bu ismin tanınmadığını görüyoruz.
[b]5)[/b] Fakat, Le Livre des Prenoms Arabes, "Gazi" ve "Razi" olarak bu isme yer veriyor; yine de az taşınan isimlerden olduğunu çıkarıyoruz. Demek Türkler'de ve hatta Kürtler'de bu isim, ünvanın dışında, bilinmiyor; gerçi Kürtlerde bir "Gazi Muhammed" var, yalnız, bu "Kadı" veya "Kazı" sözcüğünün bozulmuş biçimidir ve demek, ilk sonucumuz, bu büyük Türk'ün adının Türk olmadığıdır.
[b]6)[/b] Buna karşın Anadolu yahudiliğinin yazarı Avram Galanti, İzmir'li S. el-Gazi ve İ. el-Gazi'den söz etmektedir, Türkler ve Yahudiler, s.142 Bunlar Türk müziğine büyük katkılar yapmış iki yahudi yurttaşımızdı; "Gazi" yahudilerde isim ve soyadı olarak taşınıyordu. "Gazi", Gazza'lı demektir, gerçi İbrani'de "Gaza", İbrani "ayın" karakterleriyle yazılıyorsa da "Gaza" ve "Gazi" de geçerli oluyordu. Buna ek olarak da,
[b]7)[/b] Kolatch'ın kapsamlı İbrani isimler sözlüğü, "Gehazi" girişini veriyor; bu yazımı"Giazi" olarak telaffuz etmek yerindedir ve bizdeki "Gazi" ismine denk düşüyor.
[b]8[/b] "Yaşar" adına gelince, eski tarihli İbrani isimler sözlüğünde kayda rastlamıyoruz, fakat Oxford Hebrew Dictionary, sözcüğün İbrani olduğu konusunda hiç kuşku bırakmamaktadır; İngilizce "upright" ve Türkçe "dosdoğru" "tam" anlamındadır. Türk yahudi ve sabatayistlerin sevdikleri bir isimdir, çokça taşıdıklarını saptamış bulunuyorum, belki bu yolladır, yeni çıkan İbrani isimler sözlükleri, Gross'un, 1999 baskılı, Jewish First Names örnektir, yod, şin, reş, karakterleriyle yazılan ve tamıtamına "yaşar" olarak söylenen bu sözcüğü isim olarak kaydediyor.
[b]9)[/b] "Gil" ise İbrani "sevinç" demektir ve başlıbaşına isimdir; "Gila" bunun dişili olmaktadır. Böylece yeni keşfimiz ve sevincimiz bu gaipten gelen Türk büyüğünün üç isminin de İbrani olduğunu ortaya çıkarmış bulunuyorum; öyle ki, böyle bir iddiada bulunmam mümkün değil, çünkü, isim-bilim tek başına bir ispat değil bir hipotez demektir. Ancak bütün dünya yahudiliğinin "Gazi Yaşargil" ismine bakarak, aksi söylenmedikçe yahudi olduğunu düşünecekleri kesindir; bunu ileri sürebiliyoruz.

[b]BİR GAZİ'DEN DİĞER GAZİ'YE[/b]

Ne eklenebilir; Alamancı işçilerimiz evlenecek çağa gelince Türkeli'nden gelin ithal ediyorlar, Prof. Yaşargil'in "Dianne ile evlenmeyi tercih ettiğini" magazin basınından öğrenmiş bulunuyoruz. Modele uygundur ve kızının adı "Leyla" imiş; burada da tam isabet ediyoruz, ayrıca oğlunun adı da da "Can" olarak magazine geçiyor; bu isim, Fransızca "Jean" ve İngilizce "John" isimlerinin Türkçe simetriği sayılıyor ve İbrani'de Yohanan olduğunu biliyoruz. Demek isim-bilim de bir bilimdir, bu sonuca ulaşıyoruz.

Öyleyse bir Gazi'den diğer Gazi'ye geçebiliriz; bu ada, bir dergi ödülünün sahibidir ve bununla da kıvanç duyuyoruz. Şunları sıralayabilyoruz;

[b]a)[/b] Gazi Erçel Yaşar Bank'ı batırmakla suçlanmaktadır. Batık banka İzmirlidir ve onomastique açıdan "yaşar" sözcüğü üzerinde yeterli ölçüde durmuş buluyorum. İzmir de sabatayizmin vatanıdır, burada da sabatayistler, bir belediye başkanı, Osman Kibar, milletvekili Osman Kapani, bir gazete, Yeni Asır çıkardılar ve ben yıllardır, ilk kurşunun Hasan Tahsin tarafından atılmadığını yazıp duruyorum. Hasan Tahsin de, asıl adı "Osman Nevres' olan bir sabatayistti.
[b]b)[/b] Merkez Bankası başkanı G. Erçel, Türkbank ihalesi sırasında gizli servislerden kendisine gelen ihaleye mafya karıştığı yollu yazıyı da işleme koymamakla suçlanıyordu, ama yerinde durabiliyor.
[b]c)[/b] Yakın zamanda annesi ve teyzesini kaybetti, gazeteler adlarının, Hazime Erçel ve Akiye Argıcı olarak haber verdilerse de, Sabah 1 Ekim 2000, daha sonra bazı küçük değişiklikler yapıldı. Ancak her iki soyadda da -er ve -ar ekleri dikkat çekiyor, bunlar değiştirilmedi.
[b]d)[/b] Bir ara yahudi kökenli speklatör Soros'un, yine Yaşar Holding'i içine katan bir nedenle, Erçel'i ağır bir biçimde suçladığı haberleri geldi, Erçel yerindedir ve daha doğrusu sürekli geziyordu.
[b]e)[/b] En sonunda Soros ile Erçel'in barıştıklarını öğrendik, Erçel 'benden özür diledi' diyordu ve belki de Soros, bir finans dergisinden yılın bankacısı seçilmesini sağlayarak özür dilemiştir, bilemiyoruz. Bildiğimiz, Türk hükümetinin bile Cottarelli'nin direktifleri dışına çıkamadığı bir zamanda, Erçel'in adının okunmayacağıdır. Öyleyse, ülkenin en yüksek maaşlı memurunun, daha doğrusu seyyahının bir rantiye olduğu hükmüne varabiliyoruz. Bunu da isim-bilime borçluyuz.
05 Mar 2008 14:18
0
kardesim sen bana siyaset yapma diyorsun adamlar damardan girmis......hepsini banla....
05 Mar 2008 22:57
0
sabetayistlik hakkinda ilk defa bu kadar ilginc aciklamalar okuyorum.. güzel bi arastirma tesekkürler kibrisli.... sonradan müslüman olma türkiye de bir cok yahudi var.. ama sabetayistlik cok farkli bi kavram.. saydigin ünlü isimlerin hepsi sabetayist mi emin degilim, ama bi dönem eski basbakanlardan adnan menderes in de sabetayist oldugu iddialari ortaya atilmisti.. :roll:
06 Mar 2008 00:06
0
Yalçın Küçük bir röportajında söyle diyor;

[b]YÜKSELEN PARTİLERE SABATAYİST YIĞILMA OLDU (*)[/b]

Prof Yalçın KÜÇÜK, son yıllarda geliştirdiği isim-bilim yöntemi ve soy ilişkileri analizi ile sabataycılık konusunda çarpıcı bilgi ve tezler geliştiriyor. Aykırı kişiliği, inatçılığı ve tezleriyle özgün bir aydın kimliğini temsil eden Sayın KÜÇÜK'le kriz analizi ve etno-politik 'şebeke' üzerine konuştuk. İlginize sunuyoruz...

[b]Türkiye yaşadığımız krizli düzene nereden geldi?sizin iç savaş teoriniz açısından bakarsak, yaşadığımız süreci nasıl anlamlandırabiliriz?[/b]

Ben 2 kesitte sorunuzu formüle etmeye çalışabilirim, başlangıç olarak. Türkiye 30 yıl bir iç savaş yaşadı. Olaylara bilimsel, yeni teorilerle yaklaşmak gerekir. Ben Türkiye tarihine 3 büyük iç savaş ekledim. İlki, 1806-1826 yılları arasındadır. Ben iç savaşı, kaba olarak ,devlet otoritesinin çözülmesi ve başka otoritelerin çıkması, devletin legalitesini o coğrafyada her alana gösterememesi olarak tarif ediyorum. Yeniçerinin dağıtılışı, Mahmut'un sultan oluşu çok kanlı bir dönemdir. Ikinci iç savaş dönemi, 1906-1926 ya da 1903-1923 de diyebiliyorum. İç savaşın bütün özellikleri burada vardır.
Türk tarihinin bir kısmı kirletilmiştir. Neden? 1920'de kurulan Millet Meclisi -eğer Yeşilköy'de Hareket Ordusu gelirken toplanan Meclisi Milli'yi görmezden gelirseniz -1920'de toplanan Meclis-i Umumi'yi gökten gelmiş kabul ederseniz. Hiçbir legalitesi olmayan sokaktan toplanan ayanla mebusan biraraya geldi. O dönemki tarihçilerin abartması normaldir. Her devrimi yapan kendi yaptıklarını abartır. Fakat ondan sonraki tarihçilerin abartması bilim dışıdır. Sokaktan toplanan adamla Abdulhamit'in halline karar verdiler. Belki bizim kaynaklarda 1-2 defa bahsedilir. Ama öneminin altı çizilmez. O bir kurucu meclistir. Bundan evvelki Trakya muvakkat hükümetini bir tür inkar ederseniz bu artık ihmal değil, inkardır. Yahut Kars Hükümeti'ni inkar edersiniz… Teşkilat-ı Mahsusa'nın kendisidir o.

İç savaşların bitiş tarihi de çok ilginç: 1826-1926. ilkinde, tarihçiler yazar, Sarayburnu'nun üstü cesetlerden görülmüyordu. Çok kanlı bir tasfiye olmuştur.

[b]1[/b].'si yeniçerilerin,

[b]2[/b].'si ittihatçıların tasfiyesi..
Evet, ikincisinde de darağacı var. Demek ki iç savaşların bitişi kanlı oluyor. Ben tarihçi değilim. Tarihler ayrıntılı olay analizleri ile daha net ortaya konulabilir.

[b]3[/b]. iç savaşın başlangıç tarihi 1966, zaten tarihi olaylarda çok net başlangıç veremezsiniz. Bu iç savaşın içinde bir krizdir. 1960'ların ortasıdır, başlangıcı. Bitişi, ben 1996 yılında restorasyon dedim. Oda ayrı bir kavramdır. Şu anda devam ediyor. Demek ki Uzun bir iç savaş yaşıyoruz. Türkiye'deki mevcut gelişmeleri anlamaya, mevcut bilimsel yöntemler yeterli değildir. Burayı anlarken yeni aletler çıkarmak zorundayız. Yeni aletler çıkartırken burayı anlayabiliriz. Bunlar içiçedir. O yüzden ben sürekli yeni kavramlar, yeni kategoriler deniyorum. Çok şükür doğru çıkıyor.
[b]
ZARARLIYA KARŞI ZARARLI POLİTİKASI[/b]

Şimdi 60'ların ortasından itibaren iç savaş başlamıştır. Taraflar kimdir? Aziz dostum Aydın Menderes bir sohbetimizde; Türk politikası bir zararlıyı ortadan kaldırmak için bir zararlıyı kullanılır, diyordu. Doğrudur, sol çıktı bu iç savaşta, solu zararlı olarak telakki ediyordu Türk düzeni, bir başka zararlı ile, islamcı hareketle telafi etti. İlaçla telafi etmeyi düşünmedi. Bir başka zararlı ile tedavi yoluna gitti. Sonra bu zararlının istindiğinden fazla büyüdüğüne tanık olduk. Bu nitelendirme benim değil, devlete göre zararlı. Şimdi bu politika, zararlıya karşı zararlı politikasıdır. E, yazık değilmi bu memlekete? Bu son iç savaşın başında Türkiye solu çıktı, aydını çıktı, dağ taş sol oldu, Türkiye bürokrasisi, aydını özellikle bürokrasi sol oldu. Dünyadada bir rüzgar vardı. Ve Erbakan hocaya kapı açıldı. İslamcı akımlar gayet açık düşünsünler, kendilerini tazelesinler; Şunu düşünsünler, "Biz ne yaptık İslam için?" En fazla İmam Hatipler'de okudunuz. Onu da S. Demirel'le Kenan Evren açtı. Bunu iyi tahlil etmek lazım. Demek ki bu kategori devam ediyor. Bu iç savaş boyunca çok kan aktı. 12 Eylülde, bugünkü söylemdeki gibi devlet küçülmedi, büyüdü.Güçlendi. Bütün feodaliteler dağıtıldı. Şimdi mesela TÜSİAD, bu iç savaşın ortasında gayri meşru bir örgüttü. Şimdi bir devlet kuruluşu. Otuz yıllık bir kriz ve iç savaştan bahsediyoruz. Bu noktada bir başka açılımım daha var biliniyor; her büyük develüasyondan sonra devlette rejim değişir. 9 Eylül 1946 develüasyonundan 4 yıl sonra Demokrat Parti gelmiştir. 1958 develüasyonundan 2 yıl sonra 27 Mayıs gelmiştir. 1970 Ağustos develüasyonundan 6 ay sonra 12 Mart gelmiştir. 24 Ocak 1980'den sonra 12 Eylül gelmiştir. Bu kadar tekrar varsa buna bir yasa demek zorundasınız. Demek ki kör kör bakmayacaksınız bu topluma, Şubat 2001 develüasyonundan sonra da Türkiyede rejim değişti. Bunu hiç kimse görmüyor.

[b]Nasıl bir rejim değişikliği oldu?
[/b]
Mesela, Şubat 2001'den sonra polisteki değişiklik 27 Mayıs'tan sonra bile olmadı. Buna ister devrim, ister karşı devrim deyin. Sol kesim bu ikisi arasında çok büyük ayrım yapar. Marx bunu çok açık söyler: Karşı devrim de bir devrimdir. Şimdi develüasyondan sonra o zamana kadar giden düzeni, eğilimi değiştiren bir karşı devrim oldu. Tantan tasfiye edildi. Şubat 2001'de Hüseyin Paşa liderliğinde bir yüksek komuta heyeti vardı. Şubat 2001'den sonra yavaş yavaş 28 Şubat kadroları emekli oldular. İslami kesim bunu görmedi: O zaman toplum kendini tazeleme amacı içersindeydi, yolsuzluklara karşı. Ancak bu Şubat develüasyonundan sonra Türk düzeni kendini yolsuzluklardan arındıramayacağına karar verdi. Bu bir karardır. Zekeriya Temizel'in, Sadettin Tantan'ın tasfiyesi sözkonusu. İstanbul'a Kazım Abanoz'un yerine, Hasan Bey'in getirilmesi, bu kapsamdadır. Bunları seçerek yanyana getirelim. Şimdi başka bir gazete haberi vardı, Bülent Eczacıbaşı - Uğur Bayar yanyana bir resim ve altında, ilerde onlardan biri cumhurbaşkanı, diğeri başbakan olacak diye yazıyor. Şimdi bunu değerlendirmeye alalım. Sorun bakalım Derviş'in nereye gideceğine kim karar verdi? Bana göre, Eczacıbaşı. Öbürü de, kardeş Bayar da geldi, öteki partiye girdi. Bakın size 24 Eylül 2002 tarihli Hürriyetten bir haber. Türkiyenin Marsilya büyükelçisi iken, 2. Dünya Savaşı yıllarında Almanya'dan kaçan birçok yahudiye Türk vatandaşlığı belgesi veren İsmail Necdet Kent'in cenaze töreni. Türk musevi cemaati liderleri katılıyor. Başka? Vahit Halefoğlu, Rahmi Koç, Uğur Bayar, Cem Hakko, Erol Aksoy. Bütün bu tür cenazelere bakalım. Hep aynı adamlar katılır. Burda bir tek Erdal İnönü eksik. O da belki tatildeydi.
Şimdi tekrar karşı devrime gelirsek, demek ki üç nokta öne çıkıyor; bir, 28 Şubat'taki çok önemli komutanlar emekli oldu. İki, yolsuzluktan vazgeçildi. Üç, tarihimizde görülmemiş derecede, sanki başka bir düzen gelmiş gibi emniyet kadroları alt-üst oldu. Tamamen değişti.

[b]KUTSAL İTTİFAK ÇÖZÜLÜYOR[/b]
Bu dönemde başka bir önemli olay Esnaf eylemleridir. Türkiye'deki esnaf hareketi, belki Türkiye'de bile ilktir. Aynı şekilde, İzmir'de 40 bin köylü toplandı. Ne sağ, ne de sol basın yazmadı. Bu krize karşı spontane, örgütlü olmayan çok büyük eylemler -ideolojik olmayan- eylemler yapıldı. çok kötü bir şekilde bastırıldı. Ankara Ticaret Odası Başkanı'na, vali "provakasyon" dedirtmek istedi. Demedi.. Aç kalan adamı, açlık proveke eder. Eskiden Adnan Menderes döneminde provokasyon merkezi Moskova diye gösterilirdi. Kaynak göstermiyorsan, kimseyi bundan dolayı hapse atamıyorsan bu provakasyon değildir. Tarihimizin en önemli olayları bu dönemde olmuştur. Bir de bu dönemde çok olumlu bir şey oldu. Hüseyin Paşa komutasındaki yüsek komuta heyeti siyasi kadroların idamla ilgili düzenlemelerini engelleyici bir tutum almadılar. Bunu şükranla karşılıyorum. Bu bir şahısla ilgili değildir. Sonuç itibariyle, hepsini birleştirdiğimizde ben şöyle görüyorum, Türkiye büyük bir çözümsüzlük içindedir. Ancak bu iç savaşın içinde, Napolyon'un arkasındaki kutsal ittifaka benzer bir kutsal ittifak var Türkiyede, işte o çözülüyor. MHP, aslına dönme işaretleri veriyor. Erbakan hatta Ecevit aslına dönme işaretleri veriyor. Bütün krizde sorumluluğu olan, ideolojisizliği sağlayan Ecevit, bunda büyük hizmeti olmuştur, düzen için, oligarşi için, bu Ecevit şimdi diyor ki; "Türkiye'ye bakın ideoloji kalmadı, YTP'ye bakın" diyor. Kimse çıkıpta Sayın Ecevit, bunu S. Demirel'le birlikte siz yaptınız, demiyor. Şimdi benim İç savaş tahlilim doğru kabul edilirse, başta ben olacak değilim ya, Bülent Bey, Süleyman Bey olacak, onlar layıktır bunun sorumluluğuna. Deniyor ki; S. Demirel değerli adamdır. 6 defa başbakanlık yaptı. Tarif ettiğim krizde, önceki iç savaşlarda 10 defa sadrazam olan adam var. Sait Paşa gibi...Demek ki bu dönemlerde sıkışmalar, gel-gitler oluyor. Şimdi işte böyle bir çözülme var ve bu çözülme çok sevindiricidir.

Türk yönetici elit yapısıyla ilgili sizin bir etno-politik analiziniz var. Bu elit yapının Türkiyeyi uluslararası sisteme bağlama ve toplumu bazı batılı projelere doğru manipüle etme noktasında organize olduğunu, bu işleviyle Türkiye'ye egemen olduğunu söylüyorsunuz. Bu etno-politik kökene yaptığınız vurgu ne kadar gerçekçidir, bir abartı payı olduğu söylenebilirmi? Ayrıca bu etno-politik kökenden olmayan ama aynı işleve sahip yönetici elitlerle aralarındaki fark nedir? Burda dikkat çekeceğiniz nokta bunların kökeni midir, işlevi midir?
İki şeyin altını çizdim. Organize diyorsunuz, bir de bunlardan olmayanlar. Yani aynı yönetici elitin içinde olup da bunlardan olmayanlar. Bu noktalar üzerinde duracağım. Bir resim gördüm gazetelerde. Tayyibe Gülek Hanım ikinci izdivacını yapmış. Onu doğumundan itibaren izledim. Büyümesinin Newyork'ta bir sinagogda evlenen Aylin Hanım'ın elinde olduğunu gördüm. Aylin Hanım'ın kocası yahudi beyefendiyle beraber resmini gördüm. 2. nokta Tayyibe Hanım'la yanyana getirmeyi düşünmeyeceğim, dostum Talat Halman'dan bahsettim. İsmail Cem'e onun övgülerini yazdım. Bir de Kemal Derviş'in kontrollü olarak geldiğini, sabateyist bir aileden olduğunu yazdım. Bu düğün bunları birleştirdi. Talat Bey'le Derviş aynı nikahta biraraya geliyorlar. İşin ilginç tarafı damatta bizim onomastik işaretlerimize göre dördüncü olarak orada ve tabloya uyuyor. İsminde bir Ersoy adı var. İlginç olan damadın Türk idare sisteminde hiçbir geçmişi yok. Ama Derviş getiriyor. Hiç bir Türk- İslam sentezine girmiyor. Ama tepeden, her yere geliyorlar. Al gülüm ver gülüm. Talat, kimdir mesela? Soyadında 'man' var, 'Tal' ismi çok kullanılır. Şimdi damat kim, ömrünü Newyork'ta geçirmiş, Avram Galanti'ye göre Newyork dünya yahudiliğin merkezidir. Newyork'ta emekli olmuş. Türkiye'de bir edebiyat kürsüsüne başkan oluyor. TRT'nin bir kuruluna giriyor. Oraya buraya, her yere paraşütle birşey oluyorlar. Yerleşiyorlar. Bu hiçbirimize niye nasip olmuyor. Ben Kemal'in gelişini komplo olarak tanımlamıştım. Şebekenin bu kadar her tarafta korsan gibi sızması sözkonusu. Artık herkes bunu kabul ediyor. Bülent Bey, Devlet Bey, Erkan Mumcu, hepsi komplo diyor. Şimdi sabataycılar IQ açısından çok geridir. İsmail Cem'in özürlü olduğunu hep söyledim. Politikaya girince görüldü, şimdi bana çok haklıymışsın diyorlar. Kemal' de öyledir. Konuşmalarına bakın, 'sevmekte güzel sevilmekte güzel' diyor. Başka birşey yok Söyleyeceği sözü yok. Deniz Baykal'ın da söyleyecek sözü yok. Bülent Bey, Kemal için çok değerli bir arkadaş diyordu, şimdi diyor ki Masum Türker bu işi Kemal'den iyi biliyor. Nihayet Masum Türker Mardin'li bir muhasebecidir. Ve bu doğrudur.

[b]İSMAİL CEM'İN CUMHURBAŞKANLIĞINI ENGELLEDİK[/b]
Bana herkes diyor ki İsmail Cem'in cumhurbaşkanlığını engelledin. Hayır efendim, bende o güç nerde, ben önlemek istedim, teşhis ettim. Başka faktörlerde oldu, engelledik çok şükür. Sabatayizme bu kadar ilgim, ülkem için ne yapabilirim arayışından geliyor. Ben ne yapabilirim, ülkemi çok seviyorum ama zindana kapatılmışım. Süleyman Bey'e hep muhalif olmuşum. Ama şöyle bilimsel bir teşhis yapıyorum. Amerikanın cumhurbaşkanı adayı, Süleyman Bey değil, İsmail Cem'dir. Umarım böyle bir tercih yapmak zorunda kalmam ama, İkisi arasında bir tercih yapacak olursam: Her zaman Süleyman Bey'i tercih ederim. Ben zindandayken arada bir mahkemeye götürülüyordum. Orda 3-5 dakika söz hakkımı, bunu önlemek için kullandım. Tabi başkalarıda engel oldular. Başka güçlerle beraber önledik, Cem'in cumhurbaşkanlığını. Şimdi bunların, nerelere nasıl geldiğine bakın. Tayyibe Hanım'ı Çiller başbakanlığa sokuyor, milletvekili yapmıyor. Başkası geliyor, oda milletvekili yapıyor. Yani siz Tayyibe iseniz herşey olabiliyorsunuz. Derviş meselesini de yazdım. Gerçi Abdullah Muradoğlu kardeşim Derviş kitabında bana katılmıyor, ama şimdi Haluk Dervişi -ki ailede en önemli biridir- ben yazmıştım. Bunları araştırıyoruz. Benim tespitlerime göre Derviş ailesi şu soyadlarını kullanır: Derviş, Bükey, (Celal Göle'nin karısı İnci Derviş Bükey), Pekdeğer, Periş, Eriş. Mesela Ali Eriş, Londra'ya gidince, Nebioğlu ailesinde kalıyor. Kimdir bu Nebioğlu? Karısının ismi Rüya, ilk kocası Mustafa Kemal Ağaoğlu, bu Ağaoğlu'nun Rüya'dan sonraki karısı ise Zeynep Göğüş. Bir aile bağı var. Birbirinden alıp veriyorlar. Demek ki Zeynep Göğüş'ün köşeyazarı olmasının arkasında bir aile bağı var. Bunlar böyledir. Biri ayrılır, biri evlenir. Çünkü darlar. Partoner darlığı var. Peki kim bu? Ali İhsan Göğüş'ün kızı. O kim? Araştırın bakalım.
Bu organize meselesini açalım. Bu etno-politik grupta herşey aile tarafından merkezi olarak belirlenir. Hiç bir şahsi adım atılmaz. Kısaca şunu tespit edebiliriz. Ben bilimsel olarak söylüyorum. Bülent Bey'in partisi dağıtıldı; Derviş, Cem, Özkan yeni bir parti, yeni bir hükümet oluşturmaya çalıştılar, hatırlayın. Burda kısaca Rahmi Koç'a değineyim. Koç, son 6 ayda 6 kişiye sadaret mührü gönderdi. 3'ü bunlardı. Hep dış etkiden bahsedilir, birazda iç güçlere bakalım. Ben bilimde genellikle dış değil, iç dinamikçi bir bakış taşırım. Ne demek bu? Mesela Tanzimat dışardan geldi derler. Hayır, içerden geldi derim, Mısırdan gelmiştir. 1945'de çok partili rejime geçişte, BM'ye üye olmak için derler, çok saçma bir analizdir, BM'nin kurucusu tek partili Sovyetler Birliği'dir. Oda iç dinamiğin ürünüdür. Bu son İdamın kalkması meseleside öyledir. Avrupa falan değil, Türk aydınının mücadelesi sonucu oluşan birikimdir, Behice Boranlar, ben, yoksullar; idam kalksın dediler. Biz idam kalksın derken, O zaman Avrupa'da idam vardı. Ayrıca şu anda Türkiye oligarşisi ile dış merkezler arasında bir ayniyet vardır. İç ve dış bir ve bütündür.

[b]KOÇ'A GÜVENEN YANILIR...[/b]
Bu son yaşadığımız krizlerin bir sebebi de Rahmi koç'un miyopluğudur. Yeri gelmişken, benim analizlerimde Aydın Doğan diye çok önemli biri yoktur. Aydın Doğan üzerinde bir övgü veya yergi çok anlamsızdır. Onun arkasında Rahmi Koç, ondan aldığı işaretlere göre uygulama yapan Ertuğrul Özkök var. Yaşadığımız krizlerde Rahmi Koç - Ertuğrul Özkök ikilisinin hiçbir şeyi kavramaması, hiç bir sadakatlarının olmaması, hergün bir politika geliştirmesi vardır. Bunuda ayrıca belirtelim.
Şimdi ben bilimsel olmaya çalışıyorum. Ne yapıyorum? Bu üçlü biraraya gelip, İsmail Cem'in başbakan olacağına içerde ve dışarda pompaladığı zaman, ben notumu yazıyorum; acaba Kapaniler, Karakaşilerin liderliğini kabul edecek mi? Soru budur. Bana göre kabul etmezlerdi, etmediler. Ercan Karakaş Derviş'i tutuyordu, ama Cem'le kaldı. Çünkü oda Karakaş'tır.

[b]SABATAYİSTLER CHP'DE TOPLANDI
[/b]
Şimdi, bana göre çok açık olarak CHP de bir toplanma sözkonusu. Derviş Amerika'ya gidince, Baykal transferler yaptı. Bülent Tanla, Boray Uras, Ertuğrul Erkin, Işık Lisesi yönetiminden, Alarko'dandır. Bir hamle daha yaptı. İş Bankası yönetim kurulunu değiştirdi. Getirdiklerinin çoğu sabatayisttir. Bir hamle daha, orda toplanıyorlar. Nur Ger, Zeynep Göğüş, Hurşit Güneş, orada toplandılar. Bunun yanında son bir kaç ay içinde AKP'ye çok büyük bir sabatayist akın oldu. Tayyip Erdoğan, Rahmi Koç- Ertuğrul Özkök'e güvendi, sabatayistleride alarak seçime gireceğine inandı. Koç-Özkök'e dayalı politika bu kadar olur. Onlara güvenen yanılır.

[b]Seçimlerde nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?[/b]
Seçimden sonra yüksek bürokrasinin planladığı bir hükümet olabilir. Muhtemel başbakan adaylarından biri Derviş olabilir. Onun için ona parlamentoya gir dediler. Öbür tarafta AKP'de o şansı görmüyorlar. Bana göre Rahmi Bey'in babası çok daha tecrübeli, dengeli bir adamdı. Ama, Rahmi Bey son 6 ayda 6 kişiye sadaret mührü gönderdi. Dünyanın hiçbir yerinde bir oligarşi bu kadar oynak, bu kadar korkak olamaz. Kaybeden bu bizde oligarşidir. Sırayla İsmail Cem, M.Yılmaz, H.Özkan, Tansu Çiller ve şimdi D. Baykal'a gönderdi. Şimdi bunun ne değeri olabilir. Irak hareketine uygun, daha balmumu hükümet istiyorlar. Ekonomik çevrelerin görüşlerini bile bir kenara atan bir tutum içindeler.

[b]'BÜYÜK İSRAİL PROJESİ'NE DİKKAT EDİLMELİ[/b]
Kürt Yahudilerden bahsediyorsunuz. Bunun İsrail politikalarıyla bağlantısı var mı?

Bakın büyük İsrail projesi vardır. Kaç kişi bunları takip ediyor. GAP bölgesinde Yahudiler mülkiyet almıyor, onların adamları alıyor. Şimdi bir de şu var; Türkiye'ye Yahudiler 1492'de gelmedi ki; kutsal topraktır burası... Tevrat'ı açacak olursak, kutsal toprak olarak Kudüs yazılmaz, Dicle-Fırat arasıdır. Birleştiği yerdir. Bugünkü GAP bölgesidir. Ben sabatayizm konusundaki çalışmalarımı bitirdim aslında. Artık başkaları götürsün. Ben bir görev saydım, toplumsal bir boşluk olarak gördüm, tıpkı Kemalizm tartışması gibi, Kürt halkını kucaklayan yaklaşımım gibi... Ama ben bunları bitirdim. Artık bilim felsefesi gibi konularla uğraşmak istiyorum.Ama nasıl ben, Kürt meselesinde, Kürtlerin Türkiye'de silahlı bir hareketi varken, bu halk bu hareket nediri bilsin diye Bekaa vadisine gittimse, bu bir aydın misyonudur. Şimdi de, Kürt yahudilerini çıkartacağım. GAP bölgesini benden fazla savunan yoktur. Gazetelerde küçük haberler çıkıyor. Nitelikli sanayi bölgesi kabul edildi burası. Türkiye, İsrail, ABD bir tür ekonomik bölge oluşturuyorlar. Bunları takip ediyoruz. Amerika diyor ki; nitelikli bölge olarak yatırımlar, İskenderun-Mersin'in doğu tarafına yapılsın. İsrail kendini artık yahudilerden oluşan bir devlet olarak tarif etmiyor. Ben Gurion çizgisine döndü. Yani daha geniş bir devlet, Büyük İsrail projesi. Bu Büyük İsrail projesi içinde GAP bölgesi vardır. Ariel Şaron'un bu çılgınlığı tamamen bu projeyle bağlantılıdır. Suriye'yi işgal edecek, oradan GAP'a... Ve bir İsrail'li atına binip Ermenistan'a kadar gidecek. Bunların bir Ermenistan politikaları da var. Soykırım gündemi tesadüf değil. Kürt şeflerini uyarıyorum. Kürt kardeşlerim, yoksul Kürt halkı bu topraklara bağlıdır. Ben şeflerini uyarıyorum, hiç kimseye güvenmesinler. Biz burayı Birleşik Doğu Devleti haline getireceğiz. Avrupa Birliği'ne, diğerlerine karşı bu hülyanın peşindeyiz.

[b]AİLENİN YENİ LİDERİ ECZACIBAŞI[/b]

Bakın şu organize meselesine dönelim. Kemal Derviş, Amerika'ya giderken Bülent Eczacıbaşı'yla görüştü, İ.Cem'e 'hayır' derken, Eczacıbaşıyla görüştü, Bu şudur; o kolun lideri Derviş ailesiydi, şimdi Eczacıbaşıdır. Organize dediğimiz budur. Bu organizasyon içinde AKP'ye çok büyük transferler oldu. AKP'yi destekleyen finansörler arasında çok zengin Yahudi ve sabatayist aileler var. Bunları ilerde yazacağım. ANAP'ı boşalttılar, onlardan önemli ölçüde gitti. Yargıda da çok var bunlar. Bu etno-politik elitte onlardan olmayanları sormuştunuz değil mi? Ben sorayım, olmayan varmı ki? Bakın; güya solcu, başkanı inşaat mühendisi, başkan yardımcısı mimar, genel sekreteri iktisatçı olan bir tarih vakfı gördünüz mü? Türkiye bu kadar sola düşmanlık edecek ve solcuların kurduğu bir tarih vakfına Tayyip Bey belediye başkanı olarak yer verecek, para verecek. Bu ilginçtir. Tarih Vakfı sabatayist kontrolde bir kuruluştur. Ve burada 'tarih'te yapmaz, 'bilim'de yapmaz. Sabatayistliğin politikalarını, propagandasını yapar. Evet, tekrar sorayım; olmayan var mı?

Hiçbir direnişle karşılaşmıyorlar mı?
Her yerden destek, para alırlar. Ben özgür üniversite diye bir üniversite kurdum. Devlet polisle kuşattı. Ama bunlar hiçbir yeri bırakmazlar. TRT'ye sabatayist olmayan birinin genel müdür olması çok istisnadır, kapıcı bile olması süprizdir.

[b]TARİH VAKFI VE TKP DE SABATAYİST BASKI ALTINDA[/b]
Şimdi ben Türk Solu'nu da yazıyorum. Gayet açık olarak söylüyorum, eski adı SİP, Sosyalist İktidar Partisi'ydi, şimdi Türkiye Komünist Partisi oldu. Bütünüyle sabatayist kontrolünde demiyorum ama orda da bir etki görüyorum. 11 Eylül'de mahçup bir şekilde Amerika'yı savunan bir tavır aldılar. Bu içlerindeki sabatayist etkidir. Sabatayistlerin çoğu çok disiplinlidir. Hasan Sabbah'ın adamları gibi. Bunları uygularlar. AKP'de çok fazla vardır. Tarih Vakfı onların kontrolündedir. Devlet içindeki sabatayistlerden çok yardım alırlar. Türkiye Kominist Partisin'de hakimdir demiyorum ama, sabatayizm çok önemli bir damardır. 11 Eylül'deki patlamaya şaşı bakmaları, devrimci ve sol olmayan bir bakış açısıyla bakmaları içlerindeki sabatayist damarın etkisidir. Şebeke adlı kitabımın yeni baskısında var, soğukkanlı ve bilimsel analiz yapıyorum. Bunun dışında olmayan, vardır tabi. Kahraman ordumuzda , başka yerlerde olmayan tabiiki çoktur. Ama şu anda böyledir. Deniz Baykal'ın onlardan olmamasının hiç önemi yok. Bülent Bey'in 1970 yıllarındaki beyin takımının büyük ölçüde sabatayist olduğunu çok önceden yazdım. Bülent Tanla, partide hiç görevi yok ama isim belirlemede belirleyici. Onunla oluyor transferler. Deniz Baykal, hiçbir yere seçmiyor ama o oraya getiriliyor. Ertuğrul Özkök, Bülent Tanla İskenderpaşa'da kuran kursuna gitmiş diye yazdı. Bunların kökenlerine baktığımda bir çok Mevlevi Şeyhi vardır, yüz tane hacı vardır. Neyi gizliyorsun?
Biz bunun için, uyarma görevimizi yapacağız. Başka birisi yapsa ben yapmam. Ben eski İslamcı değerlendirmelerden ayrılıyorum. Eskiden Selanik kökenli deniyordu. Genel bir karşıtlık vardı. 1967 Arap-İsrail Savaşını ve Arap yenilgisini milat kabul ediyorum. O zamana kadar sabatayistler bulundukları ülkeye sadıktı. Türkiye'ye de sadık olduklarını biliyoruz. O tarihten sonra değişti. Bunlarla özel bir derdim yok. Bu politikaları değişene kadar hiçbir derdim yok. Bunların çoğu benim arkadaşımdır. Şu anda Tarih Vakfı'nı, bu büyük dizaynın içinde gördüğüm taktirde deşifre ederim. Ey Türkiye insanı, bunun Tarihle ilgisi yok, derim. Tarih Vakfı Başkanı ve Yardımcısı, arkadaşım; sekreteri öğrencimdir. Bunların sollada alakası yok. İçerden ve dışardan çok büyük mali imkanları var. Bunlar tesadüf değil.
Bu fotoğrafta şöyle birşey çıkıyor: Türkiye ve Türk devleti içerden kuşatılmış, Türk yönetici elitleri de sadece devleti değil, toplumsal gelişmeleri de idare eder hale gelmiştir. Batı adına, batılı bir proje yürütülüyor organize olarak... Çok abartılı bir resim değil mi bu?
Bir kere şunu tespit edelim. 1967'ye kadar Türk-İslamcı aydınlar bu konuda hassastılar. Şimdi hassas değiller. Hatta onlarla uzlaşıyorlar. Devlet Bahçeli, Derviş'le işbirliği yapıyor, 'zehir içtim' diyor. Hayır, bütün limanlarımızın zehirlenmesine göz yumdular. Kemal Paşa'nın dediği gibi: "İdare-i maslahatçılık yapıyorlar." Bizim bu çalışmalarımız olmasaydı, MHP tabanı bazı konulara hassasiyet göstermeyecekti. Bizim çalışmalarımızla bir çok konu aydınlandı. Ben gelecekten umutluyum. Artık diyorum ki, sabatayist cemaat kendisi dışında hiçbir kabiliyete yaşama şansı vermiyor. Ama ister politik, ister başka kanallarla toplumun önünü tıkayacak olursanız biter. Türkiye burdadır. Hiç bir çözüm yok mu? Ben söylüyorum. İşte İsmail Cem'iniz, işte Derviş'iniz, çapları ortadadır.
Onu getiren başbakan; Makovski- Derviş komplosu diye yazdıklarımı teyit ediyor şimdi. Bana göre o Milli Güvenlik Kurulu'ndaki kargaşa planlıydı. Devalüasyonun üstünü örtmek için yaptılar.
Tayyip Bey bütün bu merkezlere şirin görünerek, tavizler vererek siyasete girmek istedi. İlerdeki kitaplarımda Tayyip Bey'in bütün finansörlerini bu açıdan araştıracağım. Haberi olsun. Burası dingonun ahırı değil. Biz kırk yıldır mücadele ediyoruz. Bacak kadar çocukken hücrelere atıldık. Geçmişte yaşadıklarımızdan bir şikayetim yok, çünkü biz kazandık.

[b]Yaklaşan bir seçim ve Irak savaşı var. Kürtlerin pozisyonu sizce ne olabilir?[/b]
1995'ten beri Kürt meseleleri bitmiştir dedik. Çünkü istediklerini aldılar. Şimdi daha başka şey söylüyoruz. Beni HADEP, DEHAP vs. ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren Kürtlerin Türkiye'ye sadık olması. 19. yüzyıl Osmanlı-Rus savaşlarında Kürtler Rusya'nın yanında yer aldı. Ben bunları kazanmak isterim. Hem kardeşimdir o halk, hem de benim projem Birleşik Doğu Devleti'dir. Rahmi Koç'ta biliyor ki, Türkiye böyle devam edemeyecek. Başka bir kimlikle devam ederiz diye düşünüyor. Ertuğrul Özkök torunlarımı düşünüyorum derken haklıdır, o Rahmi Bey'in, kendisinin torunlarını düşünüyor. Çünkü Avrupa'ya kapağı atmazlarsa işleri zor, bu toplum eninde sonunda varolan adaletsizliği kabul etmeyecek, biliyorlar.

[b]KÜRT ŞEFLERİ ŞAŞI OLURSA MÜCADELE EDERİZ[/b]

Biz ise Avrupayı düşünmüyoruz, biz burada büyük bir birlik oluşturalım. Kürtlerle beraber diyoruz. Ama Kürtler, daha doğrusu Kürt şefleri şaşı olursa, bir gözleri Tel-Aviv, bir gözleri Brüksel'de olursa onlarla da mücadele ederiz. Nasıl daha önce bunlar vardır, bunlara sahip çıkalım derken savcılardan izin almadıysak, o zaman bunlara karşı mücadele içinde izin almayız.
Sabataycılık konusunda da hiç bir kötümserliğe gerek yoktur. Mesele ortaya konmuş, halkımız bunu anlamış ve desteklemiştir. Kurtuluş Savaşı sırasında sabatayistlerde bizimle beraber mücadele etmiştir, cumhuriyetin kuruluşunda çok büyük işler yapmışlardır. Şimdi bu cemaat içinde bir kısmının bizden daha kızgın olarak öbür tarafa, şebekeye tavır aldığını biliyoruz. Sabatayistlere karşı benden önce özellikle İslamcılar duyarlıydı, ben onlardan yararlandım. Ben bunu bilimselleştirdim, şebeke olarak analiz ettim. Bir dine karşı olmaktan çıkardım, sabatayizm de bir dindir, bana göre çok müteassıb bir dindir. Nakşibendileri falan söylerler, Nakşi'ler bunlara göre çok daha hoşgörülüdür.
06 Mar 2008 12:43
0
tekrar slm kıbrıslı


göktürkler uzaylı mı konusundan sonra sabetaycılık konusunu actıgın icin tesekkürler öncelikler..


hhülya avsar deniz akkaya gülben ergen sarkıcı fadik.....veeeee TARKAN son albümünün adına bakın anlamını bulun baska birsey demiyorum


bunların hepsi dönme destek ve finansörleri dünya yahudi lobisi...GÖREVLERi milleti cinsel sapkınlıga ahlaksızlıgı mesru normal birseymis gibi göstererek insanları sapıttırmak.

hangi devirde yasıyoruz yaaaaaaa diyerek

bakirelik önemlimi namus diye birsey varmı diyebilecek kadar ileri gidip hic tepki almamasıyla birlikte toplumumuzun nasıl bir yola saptıgını anlamamız mümkün.


türkiyeyi burda cıkaracaz ne oluyor nereye gidiyoruz....bunlar bir yandan böyle yapacak biryandan basörtüsünü dayatacaklar kızlar basına bir örtü giyip cok özür dilerim

deniz kenarında türbanlarıyla yiyisecekler sonrada siz dinsizssiniz namusunuz yok biz namusluyuz dinimize baglıyız basımızı kapıyoruz cünki diip karsılık verecekler.


insanlar bunca seyin icinde arasında kafa karısıklıgında iken ne oluyor bile demeye kalmadan paaaattttt kene paaaatttt kus gribi kanser vakaları


biyolojik apıları genleri degistirilerek zehir enjekte ederek yeni bir kene türü tasarlayıp kulucka süresini belirleyip türkiyeye soktular keneler kuluckadan cıktı ve insanlara yapıstı sehrini bosalttı

suana kadar 42 insanımız öldü.neyden kıytırık aptal bir keneden..biyolojik savas....

amac insanlara aman vermemek bos bırakmamak bir yandan ahlaksızlıgı sacarken sanatcıların renkli hayatlarını gözler önüne sürerken

bir yandan korku sacmak ve insanları kilitleme taktigidir bu arkadaslar.



sonra kene devam ederken ne buyaaa derken caaaaattttttt ergenekon generaller pasalar iceri.

bu adamlar vatanını seven insanlar arkadaslar....

size isin ic yüzünü anlatm kimse bilmiyor ergenekon ne amac ne ne oluyor dostmu düsmanmı




ergnekon bir yapılanma derin devlet gibi düsünün bugüne kadar görevini yapan br örgütlenme bunun icinde normal vatandas prof general pasalar bircok ksi var.

neyse tayyip erdogan bunu bahane ederek hepsini iceri aldıttırıyor savcılar hakimler özel secilmislerden hepsi tayyip yandası...

egenekoncular darbe hazırlıgındaydılar..neden darbe darbe kötü diyebilirsiniz öyle demeyin..

suanda türkiyenin nasıl bir durumun icine cekildigin, kimse bilmiyor cok feci bir durumdayız ama gerek medya gerek sözde basın bunları görmüyor

medya masonların elinde cünki.hicbirsey yokmus gibi davranıyorlar millet bilgisiz alıncada uyuma planı harekete geciyor..

ergenekonda darbe yapacaklardı ve akpyi darman duman edeceklerdi.

cumhuriyet bassavcısının üzerine cok gidiliyor..

akpye kapatma davası actılaryaa bir yandan da gecende yargıtay savcılıgının baskanı tv de mahkeme sürecini takipten sonra cıkarken bir laf etti

ortalık karıstı sunu dedi.

AKP KAPATILSADA KAPATILMASADA SONUNDA KIYAMET KOPACAK....

türkiyeyi yok etmeye calısanlar ve bu kapatmayı durdurmaya calısanlara meydan okudu resmen

durdursanız da durdurmasanızda hepsinin defteri dürülecek mesajıydı bu ....


ben bazen utanıyorum bu adamların yanlarında olup bu camiada olmadıgım icin.


bu insanlar kelle koltukta geziyor suanda akp tüm stratejik yerleri ele gecirdi birtek ordu kaldı onuda ele geciriyor..

agustosta yasar büyük anıt gidiyor yerine ilker basbug geliyor ne olacak tayyip erdogan istedigi gibi kullanacak ilker basbugu...

nerden cıkardın bunu diceksiniz bir

daha görev gelmeden görüsmeye basladılar aralarından su sızmıyor iki ilker basbugun israil ziyaretinde resimleri cıktı ortaya


yahudilerin aglama duvarında dua ederken yani kısacası yahudiymis.


ilker basbug genel kurmay baskanı olunca kendi alt kadrosunuda akpye göre olusturup türkiyedeki insanlar ordumuz var sanıcak ama tek bir gücün kontrolünde o ne isterse o olucak...


gelelim bunların ardından isin özüne bunları yaabilmek icin bu darbe yapacak olan generalleri iceri almaları gerekiyordu aldılar.profları aldılar ve bu insanlarböylesine serefli insanlar olmalarına ragmen yapmadıkları rezillik kalmadı onlara karsı...

bir köpek gibi götürüldüler sorguya..

kuddusi okkır is adamı ergenekondan iceri alınmıstı ARKADASLAR ADAM ÖLDÜ...adam

rahatsızlanmıs kimse ilgilenmemis bayram pasa cezaevinde karısı dio

yerde buldum gözlerini tavana dikmis yatıyordu adama yapılana bir bakın...


KUDDUSi OKKIR ARATIIN INTERNETTEN TUTUKLANDIGI RESME BAKIN BIDE ÖLDÜGÜ ANKI HALINE BAKIN


VE BANA SÖYLEYIN BU ADAM BUNDAN DOLAYI ÖLDÜ DIYE ADAMA ALLAH BILIR NE YAPTILAR..


HERKES DARBE YAPMAK ISTIYOR AYIK OLUN ERGENEKONDAKILER AMERIKA VE AMERIKANIN ELI KOLU AKP...

AKP DARBEYI 2009 A YETISTIRECEK NASILMI KENELER ÜLKE ICINDE KARGASA

BAKIN YENI OLAY AMERIKAN KONSOLOSLUGUNA SALDIRI POLISTE ÖLDÜ BU OLAYDA...



BU TIP SEYLER ARTACAK VE DARBE OLACAK ONDAN SONRA


BU DARBE NEDEN OLACAK ARKADASALR


KÜRDISTAN.................RESMEN TANILACAK 40 SEHIDIMIZ UNUTULACAK.......



SONRA TÜRKIYE BÖLÜNECEK BÖLÜNÜNCE EYALET SISTEMI OLMASI ICIN TAYYIP SIMDIDEN HATTA 3,4 AY ÖNCE KARAR ALDI UYGULADI ISTANBUL EMINÖNÜ BELEDIYEYE BAGLI DEGIL NEDEN BELEDIYELERI KALDIRIP ÖZERKLIK VERIYOR YANI EYALET SISTEMININ AYAKLARINI OLUSTURUYORLAR


MILLET KARI KIZ DISKO DERDINDE BIR YANDAN BU SAGLIK VE BU SANATCI DENILEN FARELERIN PISLIKLERI BANA GÖRE AMA BASKALARINA GÖRE RENKLI HAYAT ISTE ALDANIP GIDIYOR

INEK GIBI GÜLE GÜLE IZLIYOR EGLENE EGLENE..

YANI BANA GÖRE

TÜRKIYE GÜLDÜRÜLE GÜLDÜRÜLE ISGAL EDILIYOR


CANAKKALE GECLMEZDI HANI GECILDi GECiLDi


ATATÜRK SIIMDI ANITKABiRDEN KALKSA YÜZÜMÜZE BILE TÜKÜRMEYE TENEZZÜL ETMEZDI .....


KIZ ARKADASLARA SÖYLÜYORUM CEP TELEFONLARINIZLA COK KONUSMAYIN KIZLARDA LEF KANSERINI EN CK HIZLANDRAN VE SUANDA EN AYGIN OLAN HASTALIKLARDAN BIRI

VE SEBEBIDE ILK SIRADA CEP TELLERI....

ERKEK ARKADASLARA DA SUNU SÖYLÜYORUM GEREKLI GEREKSIZ SINIRLILIK ARTTIYSA SON ZAMANLARDA KENDINIZDE


BU CEP TELLERINDEN

DICEKSINIZKI NEDEN FUTBOL MAC SNUCU OPERATÖRDEN TEK BIR TUSLA MILYONLARCA KULLANICIYA GÖNDERILIYOR VE BAZEN BIR TAKIM TESTLER YAPILIYOR

TÜRKLERIN BEYINLERINDEKI SINIR BÖLGESININ FREKANSI KAC DESiBEL DiYE BUNU ÖLCTÜLER CANLARI ISTEDIGI ZAMAN BUNU ARTTIRIP INDIRIYORLAR.

SACMA DEMEYIN DURDUK YERE SINIRLENIP BIRIYLE KAVGA EDIP TARTISIP TÜM

GÜNÜNÜZ CANSIKINTISIYLA GECMIYORMU YADA BIRILERI BIRILERINI ÖLDÜRÜYOR

HABERLERE BAKIN LAHMACUN KOKUSU YÜZÜNDEN ISTANBULDA ADAM BIR ADAMI ÖLDÜRDÜ BICAKLAYARAK BU NORMALMi SiZCE...


TAVUK YERKEN BOYUTUNA BAKIN ARKADASLAR TAVUK DEDIGINIZ SEY BILDIGIMIZ GIBI 700,800 GRAM OLUR BUTLARIDA KÜCÜK OLUR

PIYASADA 12 KILO AGIRLIGINDA TAVUKLAR VE ONLARIN BUTLARI DOLASIYOR BU ÖZELLIKLE SOKULUYOR KI

YIYEN KADININ KADINLIK HORMONU AZALSIN ERKEKLIK HORMONU COGALSIN


ERKEKLERDE DE KADINLIK HORMONU ARTSIN KENDINI KADIN GIBI HISSETSIN KONUSURKEN KIBARLIK AYAGINA LAFLARINI YUMUSATSIN YUMUSATSIIIIN SONRA HEPTEN YUMUSAK KALSIN

NEYSE ANLADINIZ SIZ CEVRENIZDE HIC YOKTAN BIR ÖRNEK VARDIR..........


ERGENEKONCULAR YAKALANMASAYDI IKTIDARI DAGITIP KONTROLÜDE ELE ALIP BÜTÜN BU YOLSUZLUKLARA DUR DENiLECEKTi...

AMA OLMADI ADAMLARI TUTUKLADILAR SIMDI BASKA PLANLAR VAR ANA ADAMLAR ICERDE KOLLARI HLA DISARDA VE VATANIN BEKCILERI AMA BIR YANDAN ORDU ICINDE KARSI TARAFA CALISANLARDA MEVCUT

PROFLAR AYDINLAR TVLERDE CILDIRIYORLAR ARTIK

BIR ÜLKENIN BASBAKANINA CUM.BASKANINA SAYGI VARDIR DIMI ARTIK KALMADI PROFLA ARTIK KÜFRETMEDIKLERI KALIYOR ARTIK

SIZ ANLAYIN ARTIK MEVZUNUN NE OLDUGUNU BURDAN ANLAYIN NE KADAR CIDDI...



ISTE TÜRKIYEDEKI SABETAYCILARIN ICYÜZÜ YILLARCA SIRTIMIZDAN GECINDILER HARAMZADELER

http://irfanozguzel.blogspot.com/2008/06/krfez-lkeleri-artmaya-devam-ediyor.html

ERGENEKON BAHANE MAKSAT SIYASI DARBE KÜRDISTANI KURMA PLANI ILK BASAMAGI

http://irfanozguzel.blogspot.com/2008/07/ergenekon-bahane-maksat-siyasi-darbe.html

PKK YI MiT KURDURDU

http://irfanozguzel.blogspot.com/2008/07/pkkyi-mit-kurdurmustu-medya-bunlari.html



ILKER BASBUG YAHUDİ Mi

http://irfanozguzel.blogspot.com/2008/06/ilker-basbug-yahudi-mi.html



ATATÜRKÜ MASONLAR ÖLDÜRDÜ


http://irfanozguzel.blogspot.com/2008/05/atatrk-masonlar-ldrd.html



DAHA NELER NELER

REKLAM YOKTUR YANi HiCBİR CIKARIM YOKTUR SADECE

BILGILENDIRME AMACLI KURDUM SABAHLARA KADAR OKUYUP GERCEGINDE ARKASINDAKI

GERCEGI ARAYIP BULARAK ASIL BILINMESI GEREKEN VE UYGULANAN PROFESYONELCE

PLANLARI HERKESE SUNUP GÖZÜNÜ ACMAK UYANDIRMAK DAHA IYI UYANDIRMAK...
12 Tem 2008 21:51
0
http://www.haber3.com/haber.php?haber_id=391116



buyur burdan yak büyükelçinin TÜRBANLI KIZI PODYUMDAAAA....




BAK YINE FRANSAYA GIDIYR TAYYIP EFENDI KIMBILIR SARKOZYLE NE PLAN YAPACAKLAR DÖNÜSTE KESIN BISEYLER OLUR YENI KARARLAR YENI ÖNLEM ADI ALTINDA TÜRKIYEYI ATATÜRKÜ YOK ETME PLANLARI

http://www.atatv.com.tr/atahaber.asp?hg=10874



ISTE TAYYIP ERDOGANDAN DA BU BEKLENIRDI

40 BIN SEHIDIN KEMIKLERI SIZLIYOR HALADA SEHIT VERIYORUZ ADAM IRAKGA GIDIOR VE IRAK YÖNETIMIYLE GÖRÜSTÜ SAYIN BASBAKAN DIYE BASIN YAZI YAZIYOR

IRAK YÖNETYIMI DEDIKLERI SEY BARZANI TERÖRISTLERIN BASLARIYLA OTURUP KONUSUYORLAR BIDE ALLAH KAHRETSIN BEEE

http://www.atatv.com.tr/atahaber.asp?hg=10895

BUGÜN IKI SEHIT DAHA VERDIK SWON DAKIKA HABERLERINDEN


TÜRKIYENIN YOK EDILMESININ ALT YAPISI BITTI RUTUşLARI KALDI ERGENEKON BAHANE ETTILER EN TEPEDEKILERDE GITTI ALLAH SNUMUZU HAYIR ETSIN...
12 Tem 2008 22:21
0
>>> aLLAH sonumuzu hayıR eyLesin...
12 Tem 2008 23:26
0
ALLAH hayır eyler inandıktan ve mücadele ettikten sonra ama bilincssiz ve bilgisiz ülkede neler dödügünden habersiz milyonlarca insan var.

bunların cogunluguda ne yazık ki bizim gibi genc olan kesim...

basımıza gelecek olanlar bu akp nin ve isbirlikcilerinin yaptıklarıyla degil insanoglu yapar derim ben


ama türkiye bunla degil cahillikle batarsa batar adam neler dönüyor bilmiyor anlattın eee anladım ne yapmak lazım dior eee pes kardesim artık...
12 Tem 2008 23:09
0
Milletimiz paparazzi izlemekten hülya avşarla sibel can vs vs gibilerinin kaç kocası oldu onu ezbere söylerler, neredeyse seceresini çıkartacak kadar ailesini tanırlar ama bir Oktay Sinanoğlu nu tanımaz o kim derler....Aselsandaki mühendislerin öldürülüyor de orası neresi derler...Amerika İran a saldıracak Türkiye de altyapı hazırlıyor de banane derler..
devlet elden gidiyo vatanı satıyorlar diniyin gereğini yerine getiremiyorsun bunları bilen yok bilenlerde zaten kendini parçalasada koyun sürüsü gidiyor yapacak bişey yok...
Allah sonumuzu hayır etsin....
13 Tem 2008 00:50
0
hay ALLAH senden razı olsun...sanki tarkan peygamber herkes savunuyor neymis cekemiyormusuz lan ne ilgisi var adam yıllardır icimize bunun icin sokulmus...

allah askına egri oturup dogru konusalım sacını kestiriyor aynı model tüm genclikte uzatıyor aynı model hemen yayılıyor yalanmı....

hülya avsar bakirelik öenmlimi namus diye birsey varmı dior kimse tepki bile göstermiyor...

agızlarındaki ahlaksız sözde su

yaaaaaa hangi devirde yasıyoruz gericimisin yabazmısın deniyor..

namusun serefin ne zamandan beri zamanın ve cagın sartlarıyla alakası oldu.haaa yakında ucan dairelerle yolculukta yaa hangi devirde yasıyorsun erkeklerde hamile kalabilirmi dicekler ben bu kafadaki insanlara hayret ediyorum yaa hayret!!!!!!!


beyni gitmis bitmissss...bu sanatcı denilen sanatla alakası olmayan ahmak ve fare sürüleri bu tip sapkınlıkları tetikliyorlar iste.


herkes sunu sorabilir haklı olarak baska yollardan degilde neden bu yol

sebebi bunlar yahudiyaaa sabettaycı iste dönme herneyse.

SUNA INANIYORLAR GÜNAH ARTINCA ISA MESiH GELECEK....


PROF YALCIN HOCADA HÜLYA AVSARI SU LAFINDAN ANLADI NE MAL OLDUGUNU

HÜLYA AVSAR DEDIKI KAYA USTURUPSUZ ZiNA YAPIYOR DEDI BOSANMADAN ÖNCE


BU TEVRATTA VARMIS BU DEYiM USTURUPSUZ ZiNA YAPMAK


YAPIN AMA USTURUPLU YAPIN FELSEFESI VARMIS USTURUBU NE BUNUN YAPIN KIMSE BILMESIN GIZLI SEKILDE GÜNAH ARTSIN...


VE BIDE GIYDIGINIZ KIYAFETLERE DIKKAT EDIN ÜZERINDEKI DESENLERE BAKIN

SEYTANIN AYETLERINI DESEN GIBI ISLEYIP MUSKA HALINDE TSHIRTLERE BASIYORLAR ARKADASLAR


LÜTFEN SU VIDEOMU IZLEYIN


http://www.dailymotion.com/irfan3334/video/x5vclc_oktan-keles-seytanlari-desifre-ediy_news





daha haber yazarım buraya daha bircok konu var

sarkozy bir tapınaktan cıkarken görüntülendi sırtında bircocuk var cocugun bileginde bir plastik bileklik cocugun derisinin altınabir chip kücük bir mekanizma yerlestirilmis cocuk simdiden hazırlanıyor...

neyemi derisinin altındaki o mekanizma 200 volt elektirige dayanıklı bunu gelistirerek 2000 volta cıkaracaklar..

böylece cocuk bu ve bunun gibi bircok akıl almaz olaylar gösterecek ve

ben geldim dicek sen kimsin


BEN ISA MESIH hasa töbe diyelim....


millete bu sekilde sunacaklar

bunuda peygamber efendimiz 1400 sene önce bize söylemis bizi bu dinle uyuttular ALLAH bildigi yapsın bunları


meger osmanlı zamanında insanlar rabıta deniliyormus düsünce gücüyle bir yerden biryere mesaj gönderip iletisim saglıyabiliyorlarmıs

ladikli ahmet aga diye bir köylü amerikaya 4 dakkada kendini ısınlayabiliyormus

bunun adı simdi ısınlanmaya o zamanlardaki ismi tayyı mekan

bizi senelerdir yalan yanlıs bilgilerle uyuttular

OKTAY SINANOGLU HOCA DA DIO BIYO GENETIK KONUSUNDA YILLARDIR YANLIS YOL IZLIYOR BÜTÜN SAHA 30 SENE ÖNCE BU ILERDE SÖKMEZ DEDIK VE YENI BIR KURAM FORMÜL BULDUM KIMSEYE DINLETEMEDIK

SIMDI ANLADI ALMANYADAKILER SIMDI NE YAPACAZ DEDILER BEN NEWYRKTAYKEN BIZ SIZE SÖYLEDIK 30 SENE ÖNCE SÖYLEDIK BAKIN DEDIGIMIZ CIKTI

MERAK ETMEYIN BIZ O ZAMANLARDAN KURAM GELISTIRMISTIK ÜZÜLMEYIN ILACI BIZDE DEMIS...

KAFAYI YICEM BÖYLE BIR ILIM ADAMININ BILE DEGERINI BILMEDIK YAAA

AZRAIL KARDESI OLSA KAC YIL ÖMRÜ KALDI OKTAY HOCANIN GERCEKCI OLALIM DOLU DOLU GECECEK YILLAR BOOM BOOOM BOS GECTi
13 Tem 2008 01:34
0
Aynen katılıyorum dediklerine kardeş...
Bu sitede Türklüğü savunup kendi çapında, türkçemizdeki "v "yerine ingilizcedeki "w "yi
"k "yerine "q "yu yazıp ne var bunda diyebilecek kadar ilerlemiş arkadaşlarımız var....
işte yavaş yavaş kimliğimizden kopuyoruz bunun bile farkında değiller çok güzel uyutuluyoruz...üstelik yaptıklarımızıda savunuyoruz :!:
Ben herkesin Oktay Sinanoğlu nun" Bye Bye Türkçe" adlı eserini okumasını tavsie ederim...
13 Tem 2008 12:49
0
ben konferanslarınada katıldım baska larınında katıldım yalçın küçük emin gürss suanda ergenekondan iceri alındı...


cok derin bilgilerim vardı konferanslarını izlerken dinlerken neyden söz ettiklerini o kadar iyi anlıyordumki...


bide onlardan devletin icinde amerikanın istediklerini yapıp atatürkü atatürkcülügü yok etmeye calısan kisilerden söz ettiler. gercekten bu dedikleri adamların icraatlarına baktıgımızda türkiyeyi nasıl bir cıkmaz sokaga soktuklarını görüyüyorsunuz...


dha sonra beyniniz sürekl,i sorular soruyor size siz cevaplamaya calısırken daha öteleri görmeye basladım daha leriyi..

millet kürdistan deyip duruyor ben kürdistanı düsünmüyorum bile adamlar kudüsü cekinmeden sanki normal birseymis gibi baskent ilan etti


yukarda sitemin linkini verdim sitemde var

israil kudüsü baskent ilan etti....plan ne baskenti kudüs olan tek bir yahudi devleti kurup bütün dünyadaki rejimleri yıkıp kudüse baglayım dünyayı ordan idare etmek.


bütün dünyayı köle yapmak süleyman mabedini insaa edecekler nereye biliyormusunuz


peygamber efendimizin bize emanet bıraktıgı müslümanların mabedi kabe degerindeki mescidi aksa

bu konuda sitemde var flas animasyonuda koydum inceleyimn konu arsivinde var israilin haiin planı adı altında


mescidi aksayı yıkıp yerine süleymanın tahtını insaa ediip mesihi bekliceklermis...


bütün musevileri ve hristiyanlarıda bu mesih konusuyla kandırıyorlar papa da körüklüyor mevzuyu hristiyanlara söyleyip duruyor.

serefsiz geldi türkiyeye sonra geri döndü hristiyanlık alemine mesaj veriyor topraklamıza gittim hacı oldum ben dedi herkes hacı olmak istedigini söyleyince buraları ele gecirme yolunda oldukları anlasıldı mesaj veriyor adam anlayan anlıyor...

simdi tüm dünya üzerimize gelecek...antalydaki efes varya hz meryem orda öldügü biliniyor....orda yasamıs 101 yasında orda vefat etmis orası bizim diyorlar yaaaa


bu is iyice mide bulandırıyor bazı prof adı altında soytarılar cıkıp demokrasi zırvalıgından bahsediyor.


lan bu din dinin pazrlıgı olurmu demokrasisi olurmu adam topragı istiyor geri zekalı....odtü prof bu bide

ergün poyraz uzuuuunn bir süre masonları ve mason localarını gizli bir skilde takip etmis adam söylüyor türkiyedeki profların yüzde 80 i masondur iyimser söylüyorum diooo


masonlarla irtibatınız yoksa prof olamazssınız doc kalırsınız dio.....

türkiyenin haline baktıgımızda bu söylenenlerin paranoyaklık olmadıgını anlamak cok kolay...


konu arsivimden gir bak dünyaca ünlü masonlar diye bir konu var bu sitede bana diorlarki paranoyalık bu dediklerin diorlar kızın biride sacma sapan bisey demis hepsine cvbımı verdim ses yok


neden ses yok cahil beyni gitmis makyajdan dedikodudan baska ne bilir.digeri karı kız kovalamaktan baska ne bilir..

akılları gözlerine inmis belden yukarıları calısmıyor artık....


ben bu tip insanlara hic ama hic acımıyorum ceheneme kadar yolları var ama bu ahmaklar yüzünden bu ülkeyi yöneten ve yok etmeye ugrasanları amma bilerek amma bilmeyerek cahillikleri yüzünden de olsa

destekliyorlar

türkiye yok oluyor...



ya istanbul sultan ahmetin avlusunda dikilitaş vardır meshur aratın internetten bakın

tepesi ücgen doların arkasındaki mısır piramitinin aynısı hani dolarda varya sivri yerinde de bir göz var heryerde sizi gözlüyoruz diyorlar msj veriyorlar.


dikilitasta aynen öyle dikilitaşın aynısı birde nerde var biliyormusunuz kabe de seytan taslanan bir yer varya hacılar gidiyor seytanı taslıyorlar tasladıkları tas bizim dikilitasın aynısı


aynı tas birde nerde var washington da hemde sehrin tam ortasında....


diceksinizki ne yapmaya calısıyorlar

kısacası istanbula bu dikili tas 50 bin yıl önce getirilmis seytaniler tarafından ve kısacası istanbula büyü yapıyorlar

turist görünümünde birtakım insanlar geliyor ve burda seytana ayin yapıyorlar keci kanı döküyorlar


HAKAN YILMAZ CEBiNiN seytanın ayetleri gizlenen talmut yasaları kitabın alın okuyun.


yukarda o yüzden dedim giydiginiz kıyafetler dikkat edin seytanın desenlerini ayetlerini sekil olarak desen olarak basıyorlar kısacası büyü yapıyorlar...bu yolla....
13 Tem 2008 13:33
0
Gerçekten bu tür şeylerden haberi olan kişileri görmek çok güzel çok teşekkür ederim..
Sayın Emin Gürses hocamı ben çok severim.Her programını takip ederim.yazdıkları kitapları okurum ....adam bu ülke için çalışıyor ama maalesef adamı hapse atıyorlar...
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarya...neyse hayırlısı...
13 Tem 2008 13:11
0
onlar yoksa biz varız birseyler yapmalıyız böyle herseyi bilip neler olacagınıda derinlemesine görüp oturmak cok feci birsey.


bu insanlarınmı bu ülke sadece hepimizin hepimiz bu topraklarda yasıyoruz.onlar prof artık bu hallerine bile aldırıs etmeden

koskoca adamlar ne hallere düsüyorlar...bence yalçın küçük hocanın hayatı gencligi herkese örnek olmalı...

deniz gezmislerin yalçın küçüklerin hayatlarına dikkatlice bakın

ve sonrada atatürkün gençlere karsı söyledigi bursa nutkunu okuyun

onlardır gercek atatürkcü kemalist simdi türk gecnliginin örgütlenme zamanıdır birlik olma zamanıdır simdiden alt yapıları hazırlamanın zamanıdır..

bas kaldırma zamanıdır...bir kisiyle olmayacagını sizde biliyorsunuz...cumhuriyeti yıkıyorlar molla rejimini getiriyorlar yakında carsafsız gezenleri karakola cekecekler görürsünüz.

mecliste türbanı savunan köpek yani MERVE KAVAKCININ amerikan vatandası oldugu cıktı ortaya simdi ortalıkta yok ne gazetede ne tvde rezil oldu


bunların hepsi tezgah uyutma politikaları günü gecistirme oyalama taktikleri


bu ülke türbanı tartıstı tv programları yapıldaı kasten icim acıdı yaa icim

kac defa türban baglama seklinin islamda degil yahudilikte oldugunu ıspatlıycaklar bilmiyorumki...


aylarca tartıstılar türbanı tayyip türbanlılara özel otobüs tahsis ettirdi.

millet türbanı tartısırken VAKIFLAR YASASINI meclisten gecirdiler.


ne demek vakıflar yasası AMERIKADAKI BIR AVENJELIST KILISE

BURDAKI TÜRKIYEDEKI KILISEYE PARA YOLLADIGINDA BURDAKI KILISE YADA SAHSIN TOPRAK ALMASININ ÖNÜNÜ ACIYORLAR

NASIL NORMALDE % 5 TOPRAK SATIN ALMA HAKKI VARYA YABANCILARIN BUNU SINIRSIZ

HALE GETIRDI TAYYIP


UZUN LAFIN KISAKI BU YASA MECLISTEN GECTI VE UYGULANIYOR ARKADASLAR

YANIIIIIIIIIIII BIR BEYOGLUYU OLDUGU GIBI SATIN ALABILIRLER SUANDA


BUNA DELIL OLARAK SIZE SUNU SÖYLUYORUM 2 HAFTA ICERISINDE TÜRKIYENIN DÖRT BIR YANINDA YANGINLAR OLDU DIMI

ARDINDAN NE OLDU

O KELTOS KEL UNO TIPO KITAN MALIYE BAKANI PISMIS KELLE GIBI GÜLEREK DEDIKI ORMANLARIDA ÖZLLESTIRMEK LAZIM CANIM DEDI


LAN AG

BUNLAR HAIN BUNLAR USAK BUNLAR KÖPEK SEYTANIN KÖPEKLERI BIRININ BUNLARIN ÖNÜNE KEMIKLERINI ATIP SUSTURMASI LAZIM DIORUZ


ÜLKEDE MAHKEMELERI SAVCILARIDA ELE GECIRMISLER....

BIR YASA DAHA CIKTI SAVCILAR HAKIMLER AKPNIN HAZIRLADIGI ÖZELLIKLERE GÖRE SECILECEKMIS ARTIK...


CILDIRACAM YAAA YARGIYIDA ELE GECIRDILER

AGUSTOSTA YASAR BÜYÜKANIT GIDIYOR YERINE ILKER BASBUG GELIYOR ISRAILDE RESIMLERI CIKTI ODA YAHUDIYMISSS


ILKER BASBUG GELECEK ILER BASBUG KENDI ALT KADROSUNU AKYE GÖRE OLUSTURACAK SONRA

AKP ÜLKEDE KAOS YARATACAK CINAYETLER KENE SALGINI ARTI KITLIK BILIYORSUNUZ MERCIMEK PIRINC SIMDIDE BUGDAY

KARPUZUN GENIYLE OYNANMIS KANSER YAPIYORMUS

BIYOLOJIK SAVASIDA BASLATTILAR BUNLAR DAYANILMAZ NOKTAYA GELECEK VEEEEEEE


DARBEEEEEEE ILKER BASBUGUN AKYE GÖRE OLUSTURDUGU ASKERI KENDI KADROSUYLA VEEEEEEEEE

TAYYIPTEN TV DE ACIKLAMA DUYACAKSINIZ KÜRDISTAN YÜZÜNDEN OLUYOR BUNLAR KÜRDISTANI KURUYORUZ KÜRDISTANA AYRI YERMIS GIBI BAKMAYIN GÖRMEYIN BIZ ORAYA KIBRISA MUAMELESI YAPACAZ

TÜRKIYE BÖLÜNMEDI DICEKLER


SONRA TÜRKIYE BÖLÜNECEK YALAN YANIIII

ORDU YAVAS YAVAS AYIKLANACAK VATAN SEVERLERI YANIIII


TASVFIYEEELER BASLIYCAK ERGENEKON GIBI DÜSÜNÜN YANI....

SONRA YAVAS YAVAS ORDU BITIRILECEK VE ISRAIL CALISACAK OLANLAR KALACAK VE


FILISTINDEKI MANZARALARI BILIYORSUNUZ SIZE SUNU SÖYLÜYORUM O GÜNLER TÜRKIYE ICIN HIC UZAK DEGIL.....

KURULAN KÜRDISTANIN ICINDEKI KÜRTLER VARYA ONLARI YOK EDECEKLER


ZATEN DOGUDAKILER KÜRT DEGIL BUNU BILIN

KÜRTCEYI ANA DILI GIBI KONUSAN VE MÜSLÜMAN GIBI GÖRÜNEN KÜRT YAHUDILER KÜRT ERMENILER


OSMNLI ZAMANINDA SÜRÜLMEMEK ICIN MÜSLÜMANLIGI KABUL ETMIS GIBI GÖRÜNEN DÖNMELER


ISTE BU KONU BASLIGININDA CAN ALICI NOKTASI BURDA SAKLI...


YALCIN HOCA GENEL ANLATIMLARYAPIYOR KISILERI ISLIYOR GENELDE CÜNKI ONUN POZISYONU BUNU GEREKTIRIYOR..

HAINLERI DESIFRE EDIP VURUP BASASAGI EDECEKSINIZKI MILLET TV YE CIKINCA ONU ADAM SANMASIN EN AZINDAN HOCANIN DEDIKLERINI ANLAYABILEN KISILER...


VEEEE BIDE SUNU YAZIM SÖYLEYIMDEE


ARKADASLAR GENCLERE MUSALLAT OLAN BIR ÖRGÜT VARR SCIENTOLOGY

EN ÜNLÜ ÜYELERI TOM CROUSE VS GIDIYOR


BU ÖRGÜT SORUNLARINZMI VAR HAYAT ASK ÖLÜM GELIN BERABER CÖZELIM DEYIP ÜYE YAPIYORLAR


SONRA BU SIZI TANIYORLAR KISILIGINIZI FALAN SONRA SIZI BASKA SUBELERINDE YENI CEVRELER EDINMENIZ ICIN RUHSAL SAGLIGINIZ ACISINDANMIS ORAYA YOLLUYOR


SIZDE GIDIYORSUNUZ SINZI SEANSLARDAN GECIRIYORLAR

ILK SEANSTAN SONRA GECMIS OLSUN DIIIM BEN SIZE

SIZI HIPNOZ EDIP YÖNLENDIRMEYE BASLIYORLAR VE UYUSTURUCU GIBI SEANLARA GIRMEYE DEVAM EDIYORSUNUZ

ISTANBULDA BAZI OTELLERDE SEX PARTILER DÜZENLENIYOR

BU ÖRGÜT DÜZENLIYOR

BU ÖRGÜTÜN FELSEFESI BILIMSEL DIN ANLAYISI...


ALLAHA SÜKÜRKi ALMANYADA GURBETCI BIR TÜRK GENCI BU ÖRGÜTÜN INSAN

KAYNAKLARI MÜDÜRÜ OLAN AYSE NAZMIYE UCA ADLI KADINI TAVLAMIS EVLENMIS

ÖRGÜTÜN ICINE SIZIP TÜM GIZLI BILGILERI ALMIS 9 YIL BOYUNCA HERSEYLERINI ÖGRENMIS

BU ÖRGÜT 3000 MÜRETTEBATLI BIR GEMIDE OKYANUSTA GEZIYOR VE DÜNYADAKI EKIPLERINI BURDAN YÖNETIYOR..

NEDEN DICEKSINIZ

CÜNKI ALMANYADA HUKUK HAKIMYAA BUNLARDA HUKUKA UYGUN DAVRANARAK YASAL BIRSEKILDE PROFESYONELCE HAREKET EDIYORLAR..


GEMININ ICI UZAY ÜSSÜ

ALMAN HÜKÜMETI EL KOYMAYA KALKTIGI ZAMAN GEMI SEYIR DEGISTIRIYOR VE

GÖREVLILERE DIORKI ALMAN SULARINI GECTIK BIZE KARISAMAZSSINIZ ARAMA YAPAMAZSSINIZ


CAKTINIZMI BAZEN ZEKICE COK BÜYÜKMÜS GIBI GÖRÜNEN SEYLER BU KADAR BASITLIKLERLE BITEBILIYOR


TIPKI AKPNIN YAPTIGI GIBI HATIRLAYIN MADEM DEMOKRASI VAR KÜRTLERINDE PARTISI OLABILIR


LAFA BAKARMISIN DIREK BÖLDÜ ZATEN SÖYLICEK BIRSEY YOK

DEMOKRASI VAR DEMOKRASI ÜZERINDEN OYUNLARINI CEVIRIYORLAR



BU SCIENTOLOGY ÖRGÜTÜNE DUYARSIZ OLMAYIN SAKIN HERYERDELER

ORDUYA EL ATTILAR PASALARLA GÖRÜSÜYORAR EMEKLILERLE SONRA EMEKLILER VASITASIYLA GÖREVDKILERLER GÖREVDEKILERI SEANA DA GEREK YOK

DIREK BIR BAKISTA HIPNOZ EDIP SEANSIN DEVAMINI YARI BAYGIN HALDEYKENDE YAPABILIRLER..


BU ÖRGÜT SIZI SEHIT BILE ETMIYOR HIPNOZLA SIZIN DININIZE VATANINIZA IHANET ETMENIZI SAGLIYORLAR..

GÜLBEN ERGENIN REKLAM TASERONLUGUNU YAPAN ÖRGÜT BUDUR ISTEEEEE

YILMAZ ERDOGANIN YENGESININ TERÖRISTLERIN ARASINDA CIKTIGI GIBI

BU TÜRK GENCIMIZIN BOSANDIGI KADIN AYSE DENEN KADIN SABAH KAYVALTISINDA GÜLER SABANCIYLA BERABER OLAN BIR KADIN

BU NE DEMEK BILIYORMUSUNUZ GÜLER SABANCIYI ALIR SEANSA HIPNOZUNU CEKER BÜTÜN SABANCIYI ALDI DEMEKTIR BU....


BU ÖRGÜT LE ILGILI HAZIRLADIGIM VIDEOLARIM VE YAZILI DÖKÜMANLARIM BURDAN

BAKIP BILGILENEBILIRSINIZ

http://irfanozguzel.blogspot.com/2008/05/dnyanin-en-tehlikeli-rgt-scientology.html





AYIK OLUN VE DUYARSIZ OLMAYIN SAKIN
13 Tem 2008 14:43
0
BUDA NACIZANE MASON SABETAYCI VIDEOM ISTE TÜRKIYEDEKI MASONLAR VE VE VE

AKP TAYYIP ERDOGANIN YAHUDILIGI

MUSANIN COCUKLARI
http://www.dailymotion.com/relevance/search/erg%25C3%25BCn%2Bpoyraz/video/x59w58_ergun-poyraz-tum-turkyedek-masonlar_news
13 Tem 2008 21:32
0
[quote=irfan3334]http://www.haber3.com/haber.php?haber_id=391116



buyur burdan yak büyükelçinin TÜRBANLI KIZI PODYUMDAAAA....




BAK YINE FRANSAYA GIDIYR TAYYIP EFENDI KIMBILIR SARKOZYLE NE PLAN YAPACAKLAR DÖNÜSTE KESIN BISEYLER OLUR YENI KARARLAR YENI ÖNLEM ADI ALTINDA TÜRKIYEYI ATATÜRKÜ YOK ETME PLANLARI

http://www.atatv.com.tr/atahaber.asp?hg=10874



ISTE TAYYIP ERDOGANDAN DA BU BEKLENIRDI

40 BIN SEHIDIN KEMIKLERI SIZLIYOR HALADA SEHIT VERIYORUZ ADAM IRAKGA GIDIOR VE IRAK YÖNETIMIYLE GÖRÜSTÜ SAYIN BASBAKAN DIYE BASIN YAZI YAZIYOR

IRAK YÖNETYIMI DEDIKLERI SEY BARZANI TERÖRISTLERIN BASLARIYLA OTURUP KONUSUYORLAR BIDE ALLAH KAHRETSIN BEEE

http://www.atatv.com.tr/atahaber.asp?hg=10895

BUGÜN IKI SEHIT DAHA VERDIK SWON DAKIKA HABERLERINDEN


TÜRKIYENIN YOK EDILMESININ ALT YAPISI BITTI RUTUşLARI KALDI ERGENEKON BAHANE ETTILER EN TEPEDEKILERDE GITTI ALLAH SNUMUZU HAYIR ETSIN...[/quote]

bundan birsure önce kenan evrenin bir kanala yaptigi aciklamada turkiyenin eyalaet sistemine bölünecegini ve bunun cok yararli bisey olacagini anlatmisti.kenan evren gibi gercekci bir gecmise sahip olan bir insan bosa konusmaz sanirim.suan ekonomi saglik iletisim sosyolojik cöküntü icinde olan bir devlete encok yardim yapmayi kim ister tabiki emperyalist sisteminin bastaci yapamak isteyen amerika dusunun zamanin da osmanliya hasta adam yakistirmasini yapanlar ayni söylemi turkiye cumhuriyeti icin kullaniyorlar.bizi eyalet sisitemine bölüp herkes istedigi gibi at kosturacak.son zamanlarda iranin yaptigi nukleer denemeleri goruyorsunuz.disarida ve iceride yapilan hersey göz boyamadir.size bir bilgi daha rusya ingiltere amerika kutuplarda eriyen buz tabakalarinin altindan cikan herkaris topragi bolusuyorlar neden petrol rezerveleri icin simdi anlasiliyormu dunyada en cok kimin sözü geciypr parsellenmis topraklarda.kurt devleti kurulacak bu bir gercek bunu yadsiyamayiz cunku durum oraya dogru gidiyor ermenistanada iyi kötü biseyler verilecek eh yunaniytanda yararlanir bakin iraninda sesi cikti incirliki vururum karadenize komsu olan devletlerde seslerini cikardimi geriye birtek anadolu kaliyor ora kimin.osmanlinin son dönemlerini hatirlatmiyor mu bize.senaryo diyenler olabilir fakat bunlar gercekten yasanacaktirki allahim basimiza atatürk gibi bir insan gelse.biz almanyada yasayan gurbetciler olarak siz orada nekadar iyi olursaniz bizde burada o kadar iyi oluruz.birde unutmadan devletin catirdamasindaki en önemli olay ise tansu cillerin zamaninda avrupa birligi adi altinda satilan gumruk birligi anlasmasidir.kim inkar edebilirki bogazlar satilmamistir.kapitilasyonlar hatiriniza gelsin.bizi hala osmanlinin etkisinden kurtulun sagciydi solcuydu aleviydi sunniydi kurttu turktu ne geliyorsa son yakindir arkadaslar.en yakin tarihi veryorum 15 sene önce bunun ilk gercekci adimlari atilmis uygulanmaya gecilmistir.yur disinda yasayan bir yurttasiniz olarak bu daha acik bir sekilde görünmektedir.kisaca asker örgüt suclamasi adi altinda susuturulmak istenmektedir cunku halk akpye guveniyor diye basinda yayinlar cokca yer almaktadir nedemis bir yahudi zengini siz bana medyayi verin ben dünyayi yönetirim......derim ve bitmememis olan sözlerimi burada bitiririm
14 Tem 2008 14:37
0
ya anladım dediklerinide


basta söyledigin kenan evren gibi ileri görüslü biri bos konusmaz demissin

kenan evren pkk yı pkk yapan KENAN EVRENDIR.


bunun dısında söylediklerin dogru fakat biraz eksik


müsadenle tamamlayım

kürdistan kurulup petrol rezervlerini bölüsmeyi amacladıkları dogru

fakat bunlar baslangınc heryerde o yüzden yırtıyoruz kendimizi...BAS KENTi KUDÜS OLAN TEK BiR YAHUDi DEVLETi KURACAKLAR


BUNUN ICIN BUNCA TANTANA BAHANE YANi


ıraktan cıkacak petrol 15 milyar dilar degerinde herkes burda yanılıyor iste bu para amerikanın disinin kaucuguna bile yetmez ne ki bu

amac bu iste PEYGAMBER EFENDIMIZDEN bize emanet olan mescidi aksa varya orayı yıkacaklar yerine hz süleymanın tahtını kurup mesihi beklicekler.


bütün bu petrolmüs bilmem neymis bahane arkadaslar teknoloji o kadar ilerlediki ucmamıza az kaldı ne petrolü suyla calısan araba 50 sene önce yapılmıstı simdide japonyadan iki mühendis örnek arabayı yaptı

camurlu yagmur suyunu bile koysanız motor calısıyor ve etkilenmiyor...bir depoyla 700 km yapabiliyorsunuz...


türkiyenin cok ciddi politika izlemesi gerekiyor ve isteyen katılır isteyen katılmaz ama


bence bunun politikayla alakası yok politikayla fikirlerle cözülecek gibi degil..

siyasilerin söyledikleri amerikanın söyledikleri görünenleri icnde katrede zerre arka planda istihbaratcıları cia mosat kgb haçlı komisyonu harıl harıl calısıyor...

en önemli isimlerin sex cdleriyle santaj yapıyorlar...böyle bir acıgı yoksa kafasına silah dayıyorlar bunlara bazen gerek bile kalmıyor...


atılıyor önüne 1 milyon dolar tamam diyor..

50 türlü mevzu dönüyor...bırakın türkiyenin politika gütmesini bi kenara

türkiyede iktidar yok devlet yok

devlet yok derin devleti olsun derin devletimiz olsa AYDINLARIMIZ ÖLDÜRÜLÜRMÜ.

türkiye esir alınıyor arkadaslar ekonomik yönden toprak yönünden


bakın 2 hafta icinde türkiyenin dört bir yanında yangınlar cıktı dimi


AKP i BAKAN UNO TiPO KITAN MALiYE BAKANI

acıklama yaptı ne dedi biliyormusunuz..

ORMANLARIDA ÖZELLESTIRMEK LAZIM DEDI

lan sen agzınla diosunki ormanları biz yakıyoruz hepsini satacaz bankalar gibi telekon gibi limanlar gibi

satıyorum türkiyeyi satıyorum yokmu arttıran..


herif tam bir dolandırıcı kravatlı bakan görünümlü HIRSIZ...


BIR ARADA ILYAS SALMANIN FILMI GIBI

BOGAZ KÖPRÜSÜNÜ SATIYORDU çiN MANSET CEKTI YER YERINDEN OYNADI


MANSETE BAKIN KOSUN TÜRKLER KÖPRÜLERINI SATIYOR.


KPYLE TÜRKIYENIN SEREFI AYAKLAR ALTINA ALINDI VE ALINMAYADA DEVAM EDIYORUZ HALKIDA BU DURUMA ALISTIRIYORLAR KORKU PSIKOLOJIK SAVAS YAPIYORLAR


BIR BASBAKAN BIR HÜKÜMET BUNLARI YAPIYORSA O INSANLARIN ARKASINDA NIYETLERI ARANMAZMI ARANIR BIRILERI ARADI YAHUDI OLDUKLARI CIKTI MEYDANA

SÖYLÜYORUZ SÖYLEDIGIMIZDE DE DENILIYORKI ADAM YAHUDI KIYAFETI GIYDI DIYE NIYE ADAMA YAHUDI DIOSUN

YA KARDESIM ADAMIN SECCERSI CIKTI MEYDANA TAYYOP ERDOGANDA MAHKEMEYE VERDI ADAMI

ERGÜN POYRAZI ERGÜN POYRAZDA KITABINDA YAZDIGI TAYYOBIN AILE SECERESININ

BELGELERINI GÖSTERDI ISPATLADI....TAYYIP ERDOGAN DAVAYI KAYBETTI HEMDEEEEE

ILK CELSEDE....SONRA SIYASI GÜCÜN VAR TABI HAKIMI YERINDEN ETTI BUNLARI ADIM ADIM TAKIP EDEN AYDINLARIMIZ YAZARLARIMIZ VAR COK SÜKÜR..


HAKIMI YERINDEN ETTI YERINE BASKASI GELDI ERGÜN POYRAZA DAVA YENILENDI VE ICERI ATILDI


11 AY OLDU SAVCI IDDANAMEYI HAZIRLAMADI HAZIRLASA ADAM DISARI CIKACAK

CÜNKÜ SUCU YOK YANI ADAM HALA ICERDE SUCU KITAP YAZMAK...

GERCEKLERI ORTAYA CIKARMAK....KITABIN ADI

MUSANIN COCUKLARI TAYYiP VE EMINE

BIDE ABDULLAH GÜL...



DINI INANISLARINI ANLAMADAN BUNLARIN POLITIKALARINI ANLAMAK MÜMKÜN DEGIL HICKIMSE ANLAYAMAZ.

TEVRATIN EMIRLERINI UYGULUYORLAR....

VAADEDILMIS TOPRAKLAR DIORLAR

URFAYI ISARETLEMISLER ANTEP KAYSERI


MERSIN ADANA TARSUS ANTALYAAA HARITALARI VAR BENDE

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜMÜZÜN DEDIGI GIBI


COK UYANIK OLMAMIZ GEREK
14 Tem 2008 16:00
0
guzel paylasımlarda bulunuorsunuz da agalar benim anlamadıgım sey su.malum cetrefilli konular.bildiklerimiz bazılarının az da bilip bize yansıttıklarından oteye gidememekte.haliyle bu konularda cok farklı seyler yazılmıs cizilmis.farklı okuyanlarda farklı bilgilere sahip olmus.ama arkadasların tavırları hic hos degil.yane kardesim biri bizim dusuncemizdeyse allah razı olsun cok guzel soyledin dioruz da bizim dusuncemizde diilse bize katılmıorsa nedn cahil oluor.nedn aklı fikri kızda diip insanlar hakkında sui zanlar beslioruz.ulkenin en okumus aydın insanları bile bu konularda rahat bir sekilde ihtilafa dusuorlar.ama hic biri digerine sen cahilsin felan filan demior.yane demek istedigim burda yazılanlar mutlak dogrulardır die bir hava estirmeyelim izin verin insanlar nezaket cercevesi icinde fikir beyan etsin farklı dusunceler ortaya konsun.bir de sorun su.biz millet olarak sorun konusmayı sorun ortaya cıkarmayı cok seven bir milletiz.yapılması gereken bir sey ama sorunlar sikayetler cozumleriyle birlikte verilsin kavramlar girdigi alan icinde tartısılsın.msla bir federasyonu hukuki acıdan tartısalım neyi ii neyi kotu ortaya koyalım.abd almanya isvicre ve buna benzer bir ton ylke bu sistemde haliyle siyasetcilerimiz bunu da dusunup teklif edecektir.tarikatlara naksibendilere gelince yahudilerle nasıl baglantı kuruluor oyle.islami ictihatları olmus tarikat ileri gelenlerinin.yaptıgı ictihatlar islami referanslarla tartısılır olur biter.allah rızası kazanma allaha ulasma gibi saiklerle hareket eden insanları nedn oyle cirkin seylerle cok rahat itham edioruz.ve son olarak ataturk mevzuusu.ataturku masonlar yahudiler nedn silmek istesin.silah arkadaslarını istiklal mahkemelerinde yargılattırıp surmus.atadıgı bakanların nerdeyse tamamı mason.bas danısmanı abdullah cevdet en kati materyalist mason oldugu soylenen bir adam.ataturk bu insanlarla yakın iliski icinde olmus bunlarla ulkeyi yonetmis hal boyleyken nedn yahudiler ataturku unuttursun silsin.ataturkun onlara aykırı olan hangi ozelligi var.
14 Tem 2008 16:16
0
[quote=pretty women]

bundan birsure önce kenan evrenin bir kanala yaptigi aciklamada turkiyenin eyalaet sistemine bölünecegini ve bunun cok yararli bisey olacagini anlatmisti.kenan evren gibi gercekci bir gecmise sahip olan bir insan bosa konusmaz sanirim.suan ekonomi saglik iletisim sosyolojik cöküntü icinde olan bir devlete encok yardim yapmayi kim ister tabiki emperyalist sisteminin bastaci yapamak isteyen amerika dusunun zamanin da osmanliya hasta adam yakistirmasini yapanlar ayni söylemi turkiye cumhuriyeti icin kullaniyorlar.bizi eyalet sisitemine bölüp herkes istedigi gibi at kosturacak.son zamanlarda iranin yaptigi nukleer denemeleri goruyorsunuz.disarida ve iceride yapilan hersey göz boyamadir.size bir bilgi daha rusya ingiltere amerika kutuplarda eriyen buz tabakalarinin altindan cikan herkaris topragi bolusuyorlar neden petrol rezerveleri icin simdi anlasiliyormu dunyada en cok kimin sözü geciypr parsellenmis topraklarda.[/quote]

ya kardeşim müdahale etmek istemedim ama bu kadar yanlış bilgileri hangi kitaptan öğreniyorsunuz anlamıyorum..siyaset bilimini el birliğiyle katletdiniz helal olsun...

kahvehanede okey taşı dizerken mi öğrendin bunları diyeceğim ama bayansın buna ihtimal vermiyorum...

sen eyalet sistemini bölünmeyle nasıl aynı kefeye koyarsın güzel kardeşim!modern anayasacılığın ayrılmaz parçalarından biri olan federal sistemi nasıl bölünme olarak algılarız?eyaletlere ayrılınca kim istediği gibi at koşturacakmış topraklarımızda?

almanya federal, isviçre federal, ispanya federal, ABD federal...

bu ülkeller çok ahmakmış ki eyalet sistemine ayrılarak bölünmüşler.. üniter kavramı bir idari yapılanma biçimidir, toprak bütünlüğüyle alakası yok bunun..üniter devletler çok milliyetçi, çok vatansever bölünmüyorlar gibi bir sonuca varmak gerçekten çok komik..

keşke federal devlet olabilsek ben bunu canı gönülden isterim..kaldı ki bu imkansız gibi birşey...türkiye'nin gelişmişlik düzeyi federal sisteme geçmeye yetmez..

ama ne olur bana bölücü gibi damgalar yapıştırmaya kalkmayın...bünyem bu kadarını kaldırmaz... :D
14 Tem 2008 17:23
0
KARDESIM AYNEN DEDIGIN GIBI COK CETREFILLI ISLER

KIMSEYE CAHIL DEDIGIMIZ YOK AKP YI BU KADAR ATESLI SAVUNUCULARINA KARSIDIR TEPKIMIZ...

SAVUNACAK NEYI NESI VAR BILMEDIKLERIN VAR YADA BILMENE RAGMEN KARARTMA OPERASYONUNA GIRMISSIN

BENIM SÖYLEDIGIM BUDUR

BURAYADA TARIHI GERCEKLERI YAZMIYCAM BU SEFER DESTAN OLUYOR











YALNIZ BIR LINK VERECEM


BAK SAYFA ACILINCA OTOMATIK VIDEO ACILICAK O DEGIL O P2 MASONIK ÖRGÜTLENME SISTEMINI DESIFRE EDEN VIDEOM


ITALYA YANi



ASAGIDA EMEKLI BIN BASININ VIDEOSU VARYA

ASAGISINDA KIRMIZIYLA YAZILI BILGILER VAR

ORAYI OKUUUU


ILLUMINATI TARIKATININ GECMISI


NAKSIBENDIYI ORDAN ANLARSIN


BIR ZAT YASIYOR BU HAYATTA MÜBAREK BIRI ÖLÜYOR ARKASINDAN HERKES 50 SEY SÖYLEYIP ONUN TARIKATINI KURUYOR SONRA MESHEPLER TÜRÜYOR


BEN SANA 100 200 YIL DEGIL MISIRDAKI FIRAVUN ZAMANINDAN DAHA ÖNCEKI TARIHTEN BAHSEDIYORUM


KIRMIZI YAZILAN YERI OKUYCAKSIN O DÖNEMDEKI ILLUMINATI ÖRGÜTÜ KENDINI FARKLI

GÖSTEREREK ISLAMI HRISTIYANLIGI MUSEVILIGI ICINE ALAN ORTK TARIKAT KURDU TÜM

SIMDIKI TARIKAATLAR O ZAMANLARDAN BUGÜNLERE KADAR TÜREDI

TÜM TARIKATLAR MASONLARIN KONTROLÜNDEDIR

SEYHLER BILE YAHUDI BUNLAR CIKTI ORTAYA BEN HALA BUNLARI YALANLAYANLARA UYUZ OLUYORUM


CIKTI KARDESIM ISTANBULDA IZMIRDE ANKARADA BÜYÜK BELIRGIN MESHUR CAMILERDEKI IMAMLAR YAHUDI CIKTI

MEVLEVI DERGAHINDAKI SEYHLER YAHUDI CIKTI

BU VAR ZATEN AMERIKADA BAZI POLITIKACILAR KÜRTCE ÖGRENMEK ICIN KÜRT BIR KIZLA EVLENMEKTEN KACINMIYOR MIDESIZ BUNLAR

ARAPCAYI MÜSLÜMANLARDAN DAHA IIYI BILIYORLAR FARSCAYI DAHA IYI BILIYOR BIR POLITIKACI NE AAKKASI VAR FRANSADA YAHUDLERE LAF EDEN POLITIKACIYI MECLISTEN SILDILER SECILEREK GELMIS ADAM DEMOKRASIYI BIZE ÖGRETENLERE BAK...




http://irfanozguzel.blogspot.com/2008/01/illuminati-dnya-komplosu.html



MÜSLÜMAN GÖRÜNÜMÜNDEKI YAHUDILERE KÜRT GÖRÜNÜMLÜ YAHUDI VE ERMENILERE DIKKAT CEKIYORUM BEN

UMARIM ANLAMISSINDIR
14 Tem 2008 17:53
0
PRITY SENIN ADINA CVP VERME GIBI OLDU KUSURA BAKMA CÜNKI SANA VERILEN CVPTA

SENDEN SONRAKI YORUMUMDA BENDE BUNLARDAN BAHSETTIM TÜRKIYENIN

BÖLÜNMESINDEN OYÜZDEN BANA CVP HAKKI DOGDU




LEVENT SEN BITMISSIN BE KARDES

BIRAZ TEMIZ HAVA AL SEN SIYASETLEDE MÜMKÜNSE ALLAH RIZASI ICIN ILGILENME



BEN HAYATIMDA BU KADAR DAR SIYASET ELESTIRISI VE FIKIRI GÖRMEDIM DUYMADIM..


BEN HAKKATEN SIKILDIM LAF YETISTIRMEYE...

AMAC ZATEN FEDERAL DEVLETI KURUNCA TÜRKIYENIN YARISI KĞRDISTAN OLACAK

SEN ORDAKILERI KÜRMÜ SANIYORSUN KÜRT MÜSLÜMAN GÖRÜNÜMLÜ ERMENI KÜRT YAHUDI

ANA DILI GIBI KÜRTCE KONUSABILEN INSANLAR

KI BU COK DOGAL NORMAL O BÖLGEDE BENDE DOGSAYDIM BEN DE KÜRTCE ÖGRENIRDIM NE VAR BUNDA


BUNLAR TAAAA OSAMNALI ZAMANINDA SÜRÜLMEMEK ICIN MÜSLÜMANLIGI KABUL ETMIS GIBI GÖRÜNEN KISILER SENIN DÜNYADAN HABERIN YOK

YAAA DAYANAMIYCAM COK INCE UZUN MEVZULAR YAZAMIYCAM ARTIK YAAAA YUHHH


OKTAY SINANOGLU HOCANIN DEDIGI KADAR VAR KADAR VAR DEGIL ÖYLE


BIRGÜN BU EGITIMINI YABANCILASTIRIRSAN DEDIK DIO ORDAN CIKACAK OLANLAR

KENDI ELLERIYLE BU TOPRAKLARI VERECEK SEREFSIZLERI YETISTIRIR DEDIK DIO

VE OLDU VAKIFLAR YASASI CIKTI AKP CIKARTTI

YABANCILARIN TOPRAK ALMA HAKKI SINIRSIZ HALE GELDII

BUNUDA SEN VE SENIN GIBILER SIYASET BILIMINDEN BÖYLE BILIMSEL AGIZLARLA MAYDONOZLU LAFLARLA SÜSLEYIP DESTEKLEYENLER VAR


BUNLARADA PiRiM YAPTIRIYORSUNUZ BRAVOOO DEVAM EDIN

KIM ASAGI INECEK GÖRECEZ....
14 Tem 2008 17:40
0
irfan, ben öyle senin gibi işkembeden konuşmam tamam mı güzel kardeşim..söylediklerim basit bir siyaset bilimi kitabından bulabileceğin şeyler..

federalliği bölünmek olarak algılayan bir insana ne anlatacağım ben? siz daha işin temel bilgilerini öğrenmekten yoksunsunuz..kalkmışsın bana siyaset dersi vermeye kalkıyorsun..
14 Tem 2008 18:17
0
kardeşim muhattabım değilsin tamam kes artık...
14 Tem 2008 22:39
0
videolar gerçekten herşeyi ortaya koyuyor...

Atatürk ün etrafı hep masondu ama atatürk mason deildi...
hatta Atatürk ü öldüren masonlardır...

başımızdakilerde maalesef masonlarla işbirliği yapıyorlar...

Allah sonumuzu hayır etsin...
14 Tem 2008 22:03
0
kardeslerim naptınız oyle.oldu mu simdi.ne saldırgan tavır bu.adam hukuk kitaplarında heryerde okutulan bir federasyonla yonetim sisteminin tanımını yapmıs.adamı hain ilan ettiniz pkk cı ilan ettiniz.ermeni tohumu ilan ettiniz.kardesim sen nedn provakator gibi hareket ediorsun.senin dusuncende olmayan herkese bu saldırgan tavır nie.bu arada ben orta okulu imamhatipte liseyi anadolu lisesinde okudum ii ki de oyle yapmısım.imam hatipte okudun senin amerikacılar beynini yıkamıs die mantik olur mu.burda insan farklı dusuncede birsey soyleyemeyecek mi.tum tarikatlar yahudiler kurmus gibi sacma bir kurgu olabilir mi.tasavvuf taaa hasan basri donemine dayanır.tamam guzel yahudi ve mason locaları tum dunyada guclu ama milletimizi asagılık kompleksine sokup her olan seyi mason eseri kesin yahudiler yapmıstır die nie hava estirioruz.bu arada kardesim her cevap yazmanda dikkat ettim ben cok arastırdım cok biliorum bunlar cahil diip duruorsun.yakısmıor sana bu tavır.sana ne kadar arastırdıgını ne kadar bilgili oldugunu soran olmadan durmadan bunları soyluorsun bırak senin karsındakiler yazdıklarından bi kanıya varsınlar.hepimiz bu ulkeyi sevior hepimiz bu ulke icin guzel seyler yapmaya calısıoruz.felsefemiz ayrı durusumuz ayrı olabilir.ama bu demek degildir ki dusman olalım.bu arada arkadasın biri ataturkun etrafında hep mason vardı ama kendisi mason degildi dior.ya oyle komik bir sey olur mu ataturk hangi mason bakanı mason die gorevinden almıstır.hangi milletvekilini mason oldugu icin meclisten ihrac etmistir.millet agac kabuklarıyla otla karnını doyurmaya calısırken balolarda mason dediginiz kisilerle ataturk icip eglenmemis midir.bu oz elestiridir arkadaslar.oz elestiri yapabilmeliyiz.ataturk bu ulkede yasayan herkesin degeri ama dogma degil.abartmayalım.farklı bir ses cıktıgında da hemen hakaret etmeyelim.bu arada paylastıgın videolar icin de tesekkur ederiz arkadası vatan haini ilan etmen hos degildi.sana kufretmesi zaten kabul edilemez ama bir hukukcu olarak agır tahrik oldugnu soyleyebilirim.ama yine de bu kufredeni haklı cıkarmaz.
15 Tem 2008 15:27
0
LEVENT NEDEN KENDINDEN BAHSEDIYORSUN

OKUDUGUN CAKMA YAZAR DIORSUN SENIN OKUDUKLARIN HERALDE FEDERAL DEVLET

SISTEMINI SAVUNAN O TÜRKCEYI BILE KONUSAMAYAN ADINA YAZAR DENMEYEN ADAMLAR


BU KONUNUN YAZI BASLIGI ALTINA BAKARSAN SABATEISZM YNI ERMENI VE YAHUDI DÖNMEERDEN SÖZ EDEN

YALCIN KÜCÜGÜN YAZISIYLA ACILAN BIR KONU BASLIGI

BEN OKUMUYORUM KONFERANSLARINA KATILIYORUM

SADECE O DEGIL BASKA KÖKLÜ TÜRKIYEYI SARSAN BILGILERI OLAN HOCA VE PROF YAZARLAR VAR TVLER YER VERMIYOR KONFERASLARINA GIDIP FIKIR ALISVERISI YAPIYORUZ


SENIN GIBI ASIL KÖSE YAZARI OKUYUPTA USTURUPSUZ


FEDERAL DEVLETIN KURULMASINI SAVUNMUYORUZ



DAHA BURDAKI KONUNUN YAZI BASLIGI ALTINDAKI YAZININ KIME AIT OLDUGUNU BILMIYORSUN


O YAZININ SAHIBI OLAN PROF U TANIMIYORSUN VE ONUN GIBI NICELERINI VE KITAPLARINI

OKUMAMISSIN


KARSIMA GECMIS SIYASET BILMINDEN SÖZ EDIYORSUN


SIYASET BILIMI ONLA BUNLA CIKAR ANLASMASIYLA OLMUYOR


SIYASETIN ICINDE KÜLTĞREL SOSYAL EKONOMIK VE INSANALARIN BIRLIKTE COK KÜLTÜRLÜ BIR SEKILDE HUZURLUCA YASAMASINI SAGLAR


SAGLAR DEMEK YANLIS ZEMIN HAZIRLAR ANLASMALAR YAPILMASI ICIN BUGÜN HANGI KARAR BUNU SAGLAMAK ICIN YAPILIYOR



TÜM LIMANLAR SATILMIS

TÜRKIYENIN CIKAR ANLASMASINA BAK


VAKIFLAR YASASI KABUL EDILMIS YABANCILAR ISTEDIKLERI KADAR TOPRAK SATIN ALABILIRLER ÖNÜNE GECEMIYORSUN BUNUN ESKIDEN %5 TI BU RAKAM FAZLASINI ALAMAZDI

SIMDI BUNUN ÖNÜNÜ ACTILAR SINIRSIZ BIR SEKILDE BIR BEYOGLUYU SATIN ALABILIRLER OLDUGU GIBI

BIR AVENJELIST KILISE BURDAKI KILISEYE YARDIM PARASI YOLLADIMI OLAY BITTI...

KÜRDISTAN POLIUTIKASI ERMENI TABANLIDIR

ERMENILER KENDI AGIZLARIYLA SÖYLÜYOR ARTIK RAHAT RAHAT

VAN KÜLTÜR SEHRIMIZ DIYERBAKIR BASKENTIMIZ DIOR


8 EYALET OLUNCA ORDUYU BITIRECEKELR

SONRADA GÜCSÜZ KALACAZ


VE FILISTINDEKI YASANANLAR SUANDAKILERIN AYNISI TÜRK TOPRAKLARINDA BIZE YAPILACAK


KÜRDISTAAAANNNN ONU ORDAKILERE BIRAKACAKLARMI


ISRAILIN PROJESININ BIR AYAGI O


YAHUDILERIN BIR HEDEFI VAR

GIRIN INTERNETTEN BAKIN BAHREYN KRALI YAHUDI ELCI ATADI DIYE ARATIN BULUN

ISRAIL KUDSÜ BASKENT ILAN ETTi


BU NE DEMEK BASKENTI KUDÜS OLAN TEK BIR YAHUDI DEVLETI KURACAKLAR

ÖNCE DOGUDAKI O BÖLGEEKI KÜRTLERI VE KÜRT GÖRÜNÜMLÜLERI KULLANACAKLAR ONLARA KURDURACAKLAR

SONRA ONLARIDA YOK EDIP ORAYA YAHUDILERI ISRAILIN ES ÜLKESINI YERLESTIRECEKLER


SONRA ONLARIDA YOK EDECEKLER


BUNU YAPAN KIM SEYTANiLER SEYTANA TAPANLARR


DÜNYAYI YÖNETEN KÜRESEL GÜCLER


MISIR FiRAVUNUN DAN DA ESKI BIR TOPLULUK MAYA UYGARLIGINA DAYANIYOR.


YAPTIKLARI FILIMLERLE BILE MESAJ VERIYORLAR

EGEMEN KRAL BIZIZ DIYORLAR

DÜNYADAN HABERINIZ YOKMUS GIBI USTURUPSUZ KONUSUYORSUN SEN


1 DOLARIN ARKASINI AC BAK BAKALIM ORDA BIR PIRAMIT RESMI VAR PIRAMITIN ÜSTÜNDE BIR GÖZ


HERYERDE SIZI GÖZLÜYORUZ DIORLAR



TEKNOLOJIK OLARAK HERYERE HAKIMLER

TÜM DÜNYANIN FINANS SEKTÖRÜ ONLARIN ELINDE

TIP ONLARIN ELINDE


TIP AMBLEMINE BIR BAKIN BAKALIM


BIR DIREGE SARILMIS YILAN FIGÜRÜ

TIPLA NE ILGISI VAR BUNUN YILLARDIR MESAJ VERIYORLAR BUNLARLA ILGILI

BU RITÜELLER O KADAR COKKI VE KONU KABBALA ÖGRETILERINE KADAR GIDIYOR ZATEN KITAPLARI O


BU KONU COK DERIN



SARKOZY BIR TAPINAKTAN CIKARKEN YAKALANDI


SIRTINDA BIR COCUK RESMINI CEKTILER

O COCUK KIMDI NEYDI



SÖYLEYINCE SEN PARANOYAKMISIN NE SACMALIYON

SÖYLEMIORUM ARA BUL BUNUNLA ILGILI ISTANBULA YAPILAN AYiNLER VE TURiST GÖRÜNÜÜNDE GELiM

BAZI BÖLGELERiMiZE GELiP BiR TAKIM RITÜELLER YAPIP AYiNi TAMAMLAYIP GiDENLER KiM



BiLDERBERG TOPLANTISI NEDEN ISTANBULDA

MEDUSA HEYKELININ KARSISINDA OLDU

SEN HAYATINDA MEDUSA HEYKELINI GÖRDÜNMÜ GIDIP INCELEDIN MI

O TAPINAGI ISTANBULDA


YOK BILMIYOSUN ÖTÜYORSUN


HEYKEL TERSTIR INTERNETTEN ARAT BUL INCELE

HEYKEL NEDEN TERS SEYTANI TEMSIL EDIYOR SIMGELIYOR...


HEYKELDEKI KADININ SACLARINDA YILLANLAR VAR BUDA TIP AMBLEMINDEN SANA BIRSEYLER IFADE EDIYORMU ACABA

YOKSA HALA ANLAMADINMI BAZI SEYLERI

DAHA KONUSACAK COK SEY VARYAAA SENIN GIBILERLE KONUSULMAZ
15 Tem 2008 19:13
0
kardeşim bak, ben bu sitede 4 senedir varım..bu zamana kadar en solcu adamıyla da tartıştım en sağcı adamıyla da tartıştım...ama senin gibi pervasızca bana PKK'lı damgasını vuran adam olmadı..öncelikle zihniyetini bir değiştir..ne demek istediğimi anlamıyorsan sükut et, anlamaya çalış..eğer anlayamıyorsan ve hala benim PKK'lı olduğumu üstelemeye çalışıyorsan, o zaman da karşındaki adamdan küfürü yersin..bir insana küfür etmek en nefret ettiğim şeydir, ama çizmeyi aştın bunu bil..


siyaseti bilim olarak algılıyorsan, bilim nesneldir..bana göresi sana göresi olmaz...eğer kahvehane diliyle siyaset yapacaksan, dünya siyasetinin şekillenmesini sağlayan 300 küsür senelik liberal düşünce filozoflarının ortaya attığı fikirleri direk olarak bölücülük şeklinde algılarsın..bu liberal düşünce filozofları modern anayasacılığın sac ayağı olan federal sistemi ortaya atarken, Türkiye Cumhuriyeti'nin belki de adı sanı duyulmuyordu..


bak dikkat ediyorum 6-7 mesajdır aynı şeyleri tekrar ediyorsun..federalizm bölücülüktür falan filan..lafların klasik söylemlerden öteye gitmiyor..fazla da tartışmak istemiyorum seninle kaç seferdir cevap yazma dedim tahrik edici mesajlarına devam ettin bunu yapma bir daha
15 Tem 2008 19:54
0
beyler ilk once suna karar verelim.birbirimize erkek olalım dioruz ama net ortamında birbirimize hakaret edioruz .bu erkeklik degildir.insanın yuzune soyleyemeyecegin bir seyi net ortamında yapıp milletin beynini bulandırmaya gerek yok.ben birine kopek sensin yazdım beni banladılar ana avrat sovuluor.adama kardesim die hitap ediorum adam bana ozelden attıgı mesajlarda lan die hitap edior.evim umraniyede kadikoyde calısıorum.yuzume karsı bir kinin varsa bulusuruz soylersin.ayıptır yapma.kimse burda boluculuk yapmıor.adam fedarasyon dior sen bolunme diorsun dunyanın en guclu ulkesi federe devlet.yıllarca isci gonderdigimiz dunyanın en buyuk ucuncu ekonomisine sahip ulkesi almanya bile federe ulke.ilk once bu ulkelerin nedn federasyona gectigini federasyonun ulkeye zarar ve yararlarını konusalım ama oyle olmuor.iki kelimenden biri hakaret digeri ben biliorum siz cahilsiniz.arastırmaların olmus birikimini formda paylasma istegi dogmus olabilir.kimse paylasımdan dolayı bu sitede kimseyle tartısmadı simdiye kadar ama kas yapiim derken goz cıkarıorsun.milleti tahrik ediorsun.ben kimim felan diklenmelerini de yapma bana.ataturku nasıl elestiriorsun diorsun kardesim ataturk allah mı hasa elestirilemeyecek.onu elestirme bunu konusma.elestiri demek hakaret degil ki.elestiri de yanılıo olabiliriz daha bilgili biri cıkar duzeltir arkadasa da tesekkur ederiz olur biter.imamhatiplisin nasıl olsa ne demek.kac tane imam hatipli bu ulkenin bankalarını hortumladı da kactı.kac tanesi ulkesini sattı kac tanesi nobel odulu alacam die milletine soykırım iftirası atmaktan cekinme.piyasa unlu pkk cılarla soyguncu yalancılarla dolup tasıor.onlara kufretmeyi cok istiorsan cık karsısına kufret.ibrahim tatlıses in pkk ya yardım ettigini abdullah ocalan yakalandıgında soylemistir.yani kesin pkk lı adam.cevahirde sevgilisinin guzellik salonu var her gun oraya illa ki ugrar.korumaları da yanlarında olmaz o arada.cık karsısına yuzune karsı burda savurdugun kufurleri savur bakaım.komutan kayınpederinde varmıs guclusundur de hem.o zaman burda millete ole hakaret etme hakkın var derim cunku insanın yuzune de soyleyebiliormus meger derim.....neyse hukuk fakultesini bitirdim hala da calısıoruz.hic bir hocamız ya da konferans veren bir akedemisyen federasyona bolunme dememistir.en katı elestiri milletimizin fıtratıyla uyum saglayamayacagıdır.bolunme olmaz.her seyinle yinemerkeze baglısın ic islerinde isler bolunur ozerklesir.merkez ic politika yerine dıs politikaya daha cok zaman harcar delan filan.
15 Tem 2008 20:19
0
arkadaslar arastırdım dunya tıp cemiyeti de nedn i bu iki hikayeye dayandırıormus

Yunan Mitolojisi’ne ait iki farklı hikaye, asa ve yılan figürlerinin resmi tıp sembolü olarak kabul edilmesinin nedenlerini şöyle açıklamaktadır:

Sağlık tanrısı Asklepios yılanlı asası ile Yunan söylencelerinde Apollon’un oğlu olarak geçer. Buna göre; Teselya kralı’nın kızı Koronis tanrı Apollon ile sevişir ve ondan gebe kalır. Ne var ki tanrının çocuğunu karnında taşırken Arkadya’dan gelen bir yabancıyı da yatağına alır. Bu haberi tanrıya kutsal kuşu verir. Koronis korkunç bir cezaya çarptırılır. Bir odun yığınının üzerinde diri diri yanacaktır. Kadın alevler üzernde can vermek üzeredir ki; Apollon çocuğunu Koronis’in karnından alır. Çocuğun büyümesi için at adam Kheiron’a verir. Bu olay hekim-tanrının son anda kurtarıcı olarak yetişmesinin simgesidir. Asklepios’a hekimlik sanatını öğreten Kheiron doğanın içinde yaşayan, doğanın sırrına ermiş bir varlıktır. Sağlığın kaynağı da doğada olduğuna göre; Kheiron’un açık havada, güneşin altında şifalı otlardan ve sulardan yararlanma yollarını bilmesi de gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. Asklepios böylece usta bir hekim olarak yetişir, hekimliğin ve cerrahlığın tüm bilgilerini edinir. Daha öteye giderek, ölüleri bile diriltmeye çalışır. Bunun sırrını efsane şöyle açıklar: Tanrıça Athena, Gorgo canavarı öldüğü zaman bedeninden akan kanı toplamış ve Asklepios’a vermiştir. Gorgo’nun sağ tarafındaki damarlarda zehirli, sol tarafındaki damarlarda şifalı kan varmış. Asklepios bu şifalı kanla ölüleri diriltme yoluna gitmiş. Öte yandan Zeus doğal düzeni bozduğuna inandığı bu hekim-tanrının aşırı gücünden kuşku duymaya başlamış ve onu cezalandırmak için üzerine bir yıldırım salarak öldürmüş. Apollon da, Zeus’a yıldırımları bağışlayan Kykloplar’I öldürerek, oğlunun öcünü almış.

Asklepios’un yok oluşundan sonra hekimlik sanatını kızı Hygieia (Yunanca sağlık anlamına gelir) ve oğulları Asklepiades sıı bir lonca düzeni içinde sürdürmüşlerdir.

Diğer bir söylenceye göre, Asklepios daima elinde asasıyla dolaşırmış. Bu asa, hekim, hastalarına giderken ona destek olur;asasına yaslanan hekim ondan güç alır; yorulmadan hastadan hastaya koşarak şifa dağıtırmış.



Yakın zamanlarda başka bir Yunanlı tanrı Hermes'in (diğer adıyla Merkür) asası (caduceus, karykeion) da tıbbın sembolü olarak kullanılmaktadır.

Zeus, asıl karısı Hera ile evlenmeden önce su perisi Maia'ya gönül verir. Bir gece, diğer bütün tanrılar uyurken, onu hamile bırakır. Sabaha karşı dağın dik yamaçlarında, oldukça geniş ve derin bir mağarada Maia doğum yapar. Zeus oğluna Hermes adını verir.
Hermes inanılmaz bir hızla büyür ve doğduğu gün güneş yükseldiğinde, kundağını çözüp beşiğinden iner, uyuyan annesini mağarada bıkarak dışarı çıkar ve dağlarda dolaşmaya başlar. Apollon'un semiz sığırlarının bulunduğu yere varır. Apollon sığırlarını gölgeli dağların yamacında bir çayırda otlatmaktadır. Akşam karanlık çökünce, çabucak elli tane semiz sığırı çalar ve izleri belli olmasın diye hayvanları kumlu yoldan yürütür. Esen rüzgarla birlikte izler de yok olu r. Ancak yolda meyve bahçesi ile uğraşan yaşlı bir adamla karşılaşır ve ona: "Eğer bol meyve almak ve zengin olmak istiyorsan, bak fakat görme, işit fakat dinleme seninle ilgisi olmayan herşey hakkında susmayı, söylememeyi tercih et.." der.
Güneşin doğmasına yakın suyun kıyısına varır, sığırları orada gizli bir mağaraya saklar ama, açlık canına tak etmiştir. Aralarından besili iki sığır seçerek güzelce kızartır ve yer. Hemen sonra gizlice mağarasına döner. İçeri kapı deliğinden rüzgar gibi girer. Bu yüzden gelişini ne peri kızları, ne de köpekler duymaz. Beşiğine kıvrılıp yatar.
Sabah doğduğu mağranın yakınlarındaki bir çayırda çiçekler arasında gezinen bir kaplumbağa bulur ve onu alıp hemen mağarasına getirir. Önce kabuğun içini boşaltarak üzerini yumuşak bir sığır derisiyle kaplar. Kamışlar keserek arasından geçirir, yedi tane kuvvetli tel takarak lir denilen ve ahenkli sesler çıkaran müzik aletini yaratır. Parmaklarını gergin teller üzerinde gezdirerek yumuşacık melodiler çalıp, şarkı söylemeye başlar.

Güneş doğduğunda Apollon sığırlarının yokluğunu fark edip küplere biner. Tanrısal sezgileriyle kısa sürede hırsızın izini bulur. Apollon, Hermes'in mağarasına gelir ve ona sığırları nereye sakladığını sorar. Ancak Hermes anlamamazlıktan gelir, sığırları çaldığına dair kendisine yöneltilen suçlamaları reddeder.
"Ben daha dün dünyaya geldim! Ama istersen babamın başı üzerine yemin ederim. Ne sığırlarını çaldım, ne de sığırlarının çalındığını gördüm, hangi sığırlarsa..." der. Ama Apollon'u ikna edemez. Güneşin tanrısı daha da öfkelenerek Hermes'i alıp, babaları Zeus'a götürür. Ancak Hermes en sevimli halini takınarak yaptıklarını tanrıların tanrısının huzurunda da inkar eder. Ama Zeus her şeyi duymuş ve de görmüştür. Sığırları kimin çaldığını da çok iyi biliyordur ama, küçük oğlunun sevimliliği onun da aklını çeler ve bu yüzden onu cezalandıramaz. Bunun yerine iki kardeşi barıştırıp aralarını düzeltir ve Hermes'ten sığırların yerini ağabeyine göstermesini ister. Hermes'in başka şansı kalmamıştır. Apollon ile birlikte sığırları sakladığı yere gider ve sığırları güneş tanrısına teslim eder.
Apollon'un öfkesinin dinmediğini gören Hermes, onun gönlünü almak için kendi elleriyle yaptığı lir ile Apollon'a şarkılar söyler. Apollon ahenkli sesler çıkaran bu müzik aletine hayran kalır ve sahip olmak ister. Karşılığında da Hermes'e sürüsünü verir. Liri alır ve hemen yumuşak melodiler çalmaya başlar. Sesler öylesine güzeldir ki Apollon çalarken kendinden geçer. Böylece iki kardeşin arası düzelir. Hermes sürüye çobanlık ederken boş durmaz ve sazlardan kendisine bir flüt yapıp çalmaya başlar. Yeni müzik aletini de çok beğenen Apollon, ona da sahip olmak ister. Bu sefer de karşılığında zenginlik ve servetin sihirli asasını verir. Hermes asa ile yetinmez, kehanet sanatını da öğrenmek ister.
Asa, uyuşmazlık içinde olan herhangi iki adam, canavar veya elementi uzlaştırma gücüne de sahiptir. Hermes yeni asasını denemek ister ve birbirlerine öfkeyle tıslayan iki yılanın arasına sokar. Yılanlar kavgalarını unutup, asanın etrafına sarılırlar ve o günden sonra hep asanın üzerinde kalırlar.
15 Tem 2008 20:41
0
[b]yeter beyler :!:

tartışılması gereken konuyu saygı çerçevesinde tartışalım lütfen :!: [/b]

[b]küfürlü mesajlarınızı temizledim, tekrarı olmayacağını umuyorum.[/b]
15 Tem 2008 22:35
0
alp kardesim eywallah yazını komple okudum emek edip arastırmıssın

fakat bahsettigim sey bu degil yılan basları ve o asa

o asa bu seytana tapanların dünya egemenligini simgeler

kralın asası yılan baslarıda seytanı


bu yukarda yazdıgın bilgiler onların tarafından uydurulmus hikayeler...ciddi ve profesyonelce tarihi saptırıyorlar sahte bilgiler veriyorlar



savaslarıda bunun üzerine kuruyorlar

yanlıs bilgileri verip milletin icinde iki hatta 3,4 etnik köken veya siyasi görüs ayrımcılıgı yapıp körüklüyorlar nedir bu iste gecmiste yasadık sag sol islamcı seriatcı

en atesli catısanlar sag soldu


dine yatkın olanlar sagı tutuyordu cagdas demokratik atatürkcü düsünenlerde solcuydu

sonra bunlar zayıflatıldı ve din cıktı meydana


anlatmaya calıstıgım budur


BUNLARI YAPANLAR GÖRÜNMEYEN ELLERDIR


BU GÖRÜNMEYEN ELLER YERKÜRENIN DIGER TARAFINDA OKYANUSUN ARDINDA BIRYERLER ANLATABILIYORMUYUM


HAA TÜRKIYEDEKI ELLERI AYAKLARI KiM


ISTE MASONLAR SABETAYCILAR

KIM BUNLAR ICIMIZDE DURUP MÜSLÜMANLIGI ÖN PLANA ATARAK DIN ÜZERINDEN SIYASET YAPANLAR DINI KULLANARAK SERIATI GETIRMEYE CALISANLAR BUNLAR


ATATÜRK ZAMANINDA BÖYLE SORUNLAR VARMIYDI YOKTU

ATATÜRK KILIK KIYAFET DEVRIMI YAPTI

FES GITTI SAPKA GELDI YUNAN ADETIYDi CÜNKİATATÜRK SON OSMANLIDIR OSMANLI ZAMANINDA BU YANLISLARI TESPIT ETMIS

EEEE ADAMIN ELINE GÜC GECINCEDE BUNLARI GERCEK OLMASI GEREKEN HALE GETIRMIS

ERKEKLERE KARISTI SALVAR GITTI PANTOLON GELDI KÖTÜMÜ OLDU

BUNLAR HEP SIMGESEL CALISIYORLAR HEP HEP HEP BAK SU VIDEONMU IZLE BENDE YAZILI DÖKÜMANDA VAR BIR TON

http://www.dailymotion.com/video/x5vclc_oktan-keles-seytanlari-desifre-ediy_news





AYRICA DIGER VIDEOLARIMIDA IZLERSENIZ SEVINIRIM

ÖZELLIKLE EROL BILBILIK EMIN GÜRSES HOCAYI


EROL BILBILIK EMEKLI BINBASIDIR KITABI VAR DÜNYAYI YNETENLER DIYE


VE DÜNYADA TEK TÜM GERCEKLERIYLE YAZMIS KIMSEDEN TIRSMADAN



PROGRAMIDA IZLEMENIZI TAVSİYE EDERİM 1 SAATLIK PROGRAMA CIKMISTI

GERCI VIDEOLARIM ARASINDA VAR EROL HOCAYI KOYDUM

1 SAATLIK VIDEOSU ICIN SITEME GIRIN DÜNYAYI YÖNETEN 10 ADAM 12 YAHUDI TARIKATI AILE KONUSUNA BAKABILIRSINIZ.farmasoonlar


http://irfanozguzel.blogspot.com





ISTE BUDA OSMANLI VE 2008 YASAM FARKI

http://irfanozguzel.blogspot.com/2008/06/link-sevenload.html



ISTE ALP AL BAK BUDA YUKARDA YAZDIKARINLA ILGILI OLAN KISIM


VERDIGIM VIDEO ADRESINDEKI VIDEODA SEMBOLLERIN ÖNEMINI SÖYLÜYOR O ISIN EHLi


BU YAZIDADA ELIMDEN GELDIGINCE RESIMLEDIM ACIKLADIM


EROL BILBILIGIDE IZLEMENI NEDEN ISTEIYORUM CÜNKI EROL BILBILIK SUNU SÖYLÜYOR TÜRKIYEYE GELEN YABANCI KITAPLARI TERCÜME EDENLER EN ÖNEMLI YERLERI ALMIYOR BU KASTEN YAPIYLIYOR


BIZ MARSIN KITAPLARIYLA BÜYÜDÜK BUNCA INSAN BIRBIRINE GIRDI DIO O DÖNEMLERDE HATTA SOL GRUP KENDI ARASINDA IC KARGASALARIN SEBEBINI EMEKLI BIR ALBAY ABIMIZDEN DINLEDIM


O ZAMANLAR HERKES SORMUS BIRBIRINE NE OLUYOR HERKES AYNI KITAPLARI OKUYOR FIKIRLER AYNI NEDEN SOL VE SAG DA IC CATISMALAR CIKIYOR

KIMSE CÖZEMEMIS



YILLAR SONRA MEYDANA CIKTI O GÜNDEN BUGÜNE PÜR DIKKAT TAKIP EDEN KISILER SAYESINDE EROL BILBILIK GIBI KISILER SAYESINDE CIKTI ORTAYA

DIOKI AMERIKADAN BU KITABIN INGILIZCE ORJINALINI GETIRDIM TÜRKIYEDEKI

MARSIN KITAPLARIYLA KARSILASTIRDIM


BIR SÜRÜ ÖNEMLI KISIM SANSÜR EDILMIS AMERIKADAN GETIRDIGIM ORJINALINDE HEPSI VAR


ISTE TOPLUM MÜHENDISLIGI YAPAN AMERIKA iTi iTE KIRDIRMA PROJELERi GELiSTiRMiS O ZAMANLLAR

BU KITAPLARI YAZANLARA BAKTIGIMIZDA MARKS LENiN BUNLAR MASON

BUNLAR YINE TARTISILIR KONUSULUR DA

ÖNCE SU SIMGE KONUSUNA BAKALIM
http://irfanozguzel.blogspot.com/2008/06/saldiri-stratejileri-basladi-kuds.html
16 Tem 2008 01:53
0
videolar icin tesekkur.guzel calısma.arkadaslar da faydalanır ins
16 Tem 2008 17:27
0
hilmi özkök yahudi kökenli manisalı bir ailenin çocuğudur...
16 Tem 2008 20:05
0
İlker Başbuğ başta olmak üzere maalesef ileri gelen ordu mensupları mason...
Eşref Bitlis Paşa gibi paşalarımızın başına neler geldiğide ortada...
Sayın Osman Pamukoğu gibilerinide emekliye sevkederiz hemen....nie çünkü mason deil!!
16 Tem 2008 20:22
0
türk ve müslüman önde gelenlerinden 2 paşamız vardır şener eruygur,hurşit tolon bu iki paşamız akp ci mason ve yahudi kökenli paşalarla ters düşmüştür hep...ilker başbuğ nun mason olduğunu zannetmiyorum...
16 Tem 2008 20:08
0
Bunun başörtüsüyle bir alakası yok.
aşağıda Osman Pamukoğlu ile ilgili bir haberi kopyaladım.
bence sorun bizden olsun milletini düşünmesin.Pkk bitmesin bu ülkenin başı sıkıntısız kalmasın...olay bana göre bu...



Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 5 kez Üstün Birlik Yetiştirme Nişanı almış başka bir komutan bulunmuyor. Hatta bir subayın bu onuru tüm hayatı boyunca ancak 3 kez yaşayabileceği söyleniyor.

Benzerine çok nadir rastlanan bir başka örnek, Pamukoğlu’nun daha Albay rütbesindeyken Tugay Komutanlığı’na getirilmiş olması. Bu şu demek; daha ortada Şura yokken general olacağı belli anlamına geliyor.

Pamukoğlu Yüzbaşı rütbesindeyken de 1. sırada olan, generalliğe giden yolda ana geçit olan kurmaylık sınıfında 86 kişi içinde “üstün sicille” mezun olan sadece 5 kişiden biri ve bu 5 kişi içinde de birinci sırada bulunan bir subay.

Nihayet Kurmay Albay rütbesinden generalliği ilk açıklanan subay da Pamukoğlu. İşte tüm bu kariyer ve askeri başarılar Pamuoğlu’nun bir üst rütbeye terfisine yetmemiş ve emekli edilmiş.

NEDEN EMEKLİ EDİLDİ?
Zaten kamuoyunun merak ettiği, Pamukoğlu’nun neden emekli edildiği. Bu sorunun tam bir yanıtı yok. Ama ipuçları mevcut.

Birinci iddia; zamanın Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş’le yaşadığı söylenen anlaşmazlıklar. Bunların da ne olduğu bilinmiyor. Aslında bilinmesi de çok gerekmiyor.

Çünkü Güreş o sırada TSK’nın komutanı ve onun emirleri geçerli. Pamukoğlu’na düşense bu emirle uymak. Zaten bu iddianın bir de çürük tarafı var. Osman Paşa Güneydoğu’da Tugay Komutanı olduğu zaman hala Albay rütbesinde idi ve Doğan Güreş tarafından özel olarak seçilip gönderilmişti.

İkinci iddia; zamanın Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel ile ilgili.
Cumhurbaşkanı Demirel’in, İran sınırlarını da zorlayan, terör kampı çevrildiği ve 1 saat sürecek çatışma ile terör örgütünün çok ciddi bir darbe olacağı başlamış bir operasyonu, "iran ile iliskilerimize zarar verir" gerekçesiyle iptal etmesiyle başlayan ve daha sonrasında saldırıya uğrayan bir askeri karakolu ziyareti sırasında Demirel ile Pamukoğlu arasında dialoğun emeklilikte payı olduğu iddiasıdır.

Konuşma şöyledir;

Demirel: General bu kişilerin İran'dan geldigini ispatlayabilir misin?
Pamukoğlu : Nasıl?.. Nasıl yani?!
Demirel: Bunları bana ispatla ki ben bunlara birşey yapayım?
Pamukoğlu: Horoz dünyanın her yerinde horoz! Horoz resmi çizip, üzerine horoz yazmanın anlamı yok!

CEVABI KENDİ VERDİ
Peki bu tür spekülasyonlar bir yana Pamakoğlu’nun neden emekli edildiğine ilişkin somut bir bilgi var mı? Esasında var denebilir. Pamukoğlu her ne kadar bu sorulara açık ve kesin bir yanıt vermese de, pek bilinmeyen şu sözler kendisine ait;

“Sanırım şöyle düşündüler. Biz bunu daha şimdi kontrol edemiyoruz. Bir de Korgeneral olursa iyice kontrol edemeyiz.”

Tabii bu iddia da işin bir cephesine ait ve çoktan kapanmış bir konu. Geri dönüşü de yok.

Alıntı
16 Tem 2008 20:44
0
beyler kanimca bir kanaati yazmak istiorum bu donme mason konularinda.yane ali veli masondu ya da sunlar mason demek neyi degistirior.dusman belli adam dusman var dusman var die bagirmak oturup hic birsey yapmamak disinda ne ise yario.bu mason guruplari olsun donmeler olsun gucu tanri vergisi ellerinde bulmadilar ya.sebepler dairesi icinde calisip saglam noktalara konuslandilar.ne oneriorsunuz.bunlara karsi ne yapilabilir.cemaat bazinda olsun sahis bazinda olsun insanlar nasil hareket etmeli bu marazdan nasil kurtulmali.
17 Tem 2008 01:05
0
ya siz nası insanlarsınız...ben kendim kürdüm ama türkiye türklerindir diyen bir türk milliyetçisiyim...ulusalcıyım, kemalistim...siz çoğunuz türk olmanıza rağmen hala daha ümmet diye tutturmuş gidiyosunuz...türkiye ulusal bir devlet olmasa başımızda tsk olmasa neler olurdu allah bilir... gözünüzü toprak doyursun...nesinden memnun değilsiniz hasan ali yücellerin,ilker başbuğnun veya ülkeyi demir ağlarla kuran kemalistlerin...insandan insana değişiyor demekki...ben sahipleniyorum ülkemi dağda yatıp kalkan paşalarımı ama sizde hala o ruh yok...o ruh size verilmemiş size demekki...aileniz anlatamamış demekki size ne kadar güzel bir ülkede yaşadığınızı...
17 Tem 2008 15:47
0
YDH-Azerbaycan’da yayınlanan Yeni Musavat gazetesi yazarlarından Zamin Hacı, Azerbaycan İsrail ilişkileri konusunda son derece cesur eleştirel değerlendirmelerde ve çarpıcı tespitlerde bulunuyor.



ABD’deki “Washington Institute, for Near East Policy” adlı düşünce kuruluşu son derece ilginç bir analize yer verdi. Meslektaşlarımız, Yeni Musavat gazetesinin dünkü sayısında söz konusu yazının tercümesini verdiler. Washington Institute’nün analizinde İsrail’le Azerbaycan ilişkilerinin bölgenin diğer Müslüman ülkelerine örnek oluşturabileceği belirtiliyor.



Bundan başka yazıda skandal sayılabilecek bir ifade de yer alıyor. “Azerbaycan başkanı ilham Aliyev’i dış seyahatlerinde İsrail gizli Servisi Mossad koruyor.”



Eğer Mosad meselesi doğruysa, bu Azerbaycan devletine herhangi bir onur kazandırmamaktadır. Hatta bu durum bizim bağımsızlığımıza ve ulusal güvenliğimize de uygun değildir. (bazı okuyucularımızın tebessüm ettiğini görüyorum; ama neye gülüyorlar bilmiyorum) Bu haber, beyler Eyyubova ve vakıf Ahundov’un yönetimlerine de saygısızlıktır. Bu haber ya derhal tekzip edilmeli veya doğrusu halka açıklanmalıdır.



Peki, Azerbaycan’ın sıradan vatandaşları olan bizler tehlikelerden korunmak için hangi yabancı gizli servise başvurmalıyız? Yasalara göre tüm vatandaşlar kanun önünde eşittir. (Biri söze giriyor: “bazı vatandaşlar çok daha eşittir” Rica ederim bırakın da yazımı yazayım) ZH.



Analizde belirtildiği gibi Azerbaycan İsrail ilişkilerinin bir örnek olmadığı konusunda kesinlikle şüphemiz bulunmamaktadır. Azerbaycan, şimdiye kadar güçlü Yahudi Lobisinin birçok isteğini yerine getirmiştir.



Örneğin Bakü-Ceyhan petrol boru hattı döşendikten sonra bundan en çok yararlanan ülkenin İsrail olduğu ortaya çıktı.



3 Haziran’da Bakü’ye gelen bir İsrailli bakan açıklamıştı: “Halen İsrail’in ithal ettiği ham petrolün yüzde 45’ten fazlası Azerbaycan’dan karşılanıyor.” Yahudi devletinin yakın çevresindeki petrol ihracatçısı olan Müslüman ülkelerle ilişkilerinin kötülüğü düşünüldüğünde Bakü-Ceyhan petrol boru hattının kimin çıkarı için döşendiği ortaya çıkıyor. Bunu sağlayan bir yönetimi niye korumayasın?



İsrail’in Azerbaycan’ın Tel-Aviv’de elçilik açmasını uzun süredir sağlayamadığı doğrudur; ancak bu düşünülmektedir. İyi de Azerbaycan üyesi olduğu İslam Konferansı Örgütü’nün gözünü başka türlü nasıl boyayacak?



İsrail’in iştahı o kadar kabarık ki, Azerbaycan’dan göçen Yahudiler için bizim devletten emekli maaşı almak istiyor, hem de kişi başına aylık 700-800 Dolar. Elbette burada 60-70 Manat’a umut bağlayan emeklilerin canı cehenneme…



Yönetim, bu para meselesini sürüncemede bıraktı, benim bildiğim kadarıyla İsrail bu parayı henüz koparabilmiş değil. Yine de önümüzde ay var, yıl var…



Yönetimi bir tarafa bırakalım, Azerbaycan halkı Yahudi lobisinden ne hayır gördü? Karabağ meselesinin çözümünde bize yardım mı ettiler? Hayır. Ama büsbütün ilgisiz oldukları da söylenemez (!) mesela, Bakü çevresindeki bir kentte İsrail’in yardımıyla bir çilek serası kuruldu. Kışın çilek ye keyfet…



Bu arada Bakü’de Yahudi mason localarının sembollerinin arttığı da dikkat çekiyor. Mesela, eski “Respublika”, şimdiki Haydar Aliyev Sarayı’nın önündeki parkta kullanılan sütunlar, masonluğun amblemlerinden Süleyman mabedinin meşhur sütunlarına benziyor.



Eski “Baku Soveti”, şimdiki “İçşehir” metro istasyonunun çıkışındaki başkanlık binasının iki adım yanında da mason sembolü olan piramit kuruluyor. (ABD devlet mühründe de mason piramidi bulunmaktadır)



İlginçtir ki bu piramidi de İsrail’in “Qadiş Deviç International” şirketi kuruyor.



Not: Objektiflik adına, Musavat Partisi’nin ambleminde de piramit tasviri olduğunu kaydetmeliyim
17 Tem 2008 15:48
0
Gerçekten çok ilginç.Türkiye de olduğu gibi adamlar her yere birilerini yerleştirmişler...
17 Tem 2008 20:36
0
YYYYaaaaaaa nerden cikariyosunuz hayret bsii ya...................

nolmus yani sebetayist veya degil.... musluman gorunumlu gizli yahudi veya degillll....

hepsi turk milletine mensuppppppppppppppp sonucta..turk bayraginda muslumanlara veya digerlerine aittir yazmiyor ki...........

cok acitiyorsa caninizi sizde yahudi gorunumlu gizli musluman olunnnnnnnnnnnnnnnn :!: ((((kapak veya manset olarak bunuda yarin gazetelerde gormek isterim)))))tschuss..
18 Tem 2008 01:17
0
[quote=kibrisli23]Kim bu Sabetaycılar?.. Ya da diğer bir deyişle dönmeler?..
1400 ve 1500’lü yıllarda özellikle İspanya’da baskı ve işkenceden kaçıp Osmanlı’ya sığınan, toprağımızı vatan sayan ve yüzyıllar boyu özgürce yaşayan Yahudiler! Bir bölümü bu süreçte dillerini, dinlerini, kültürlerini koruyor. Ama görüntüde Müslüman oluyorlar. İşte bu yüzden onlara “dönme” deniyor…
Sabetaycıların adetlerini ve Türkiye'deki en ünlü Sabetaycıları sizler için araştırdık... Sabatayizmin kurucusu Sabatay Sevi'dir... Ona inanan Yahudilere göre o bir Mesih. Sabetayizm de Yahudi Mistisizmine ya da başka bir deyişle Kabbala’ya dayanan gizli bir inanç… Gizliliğin sürdürülmesi amacıyla bu inanca inananlar “Müslüman gibi” görünürler ve Müslüman isimleri alırlar. Onların da Tanrı inancı tam. Ancak peygamber olarak Sebatay Sevi’yi görüyorlar…
Aralarına katilleri almıyorlar.
Zina kesinlikle yasak.
Yalan şahitlik, birbirini ele vermek iyi karşılanmıyor.
Her gün gizlice mezamir okuyorlar.
Her ayın doğuşunu izleyip, ay ile güneşin yüz yüze bakmaları için dua ediyorlar. Oğullarını sünnet ediyorlar.
Türklerin gözlerini örterek gizlenmek için Müslüman adetlerine dikkat ediyorlar.
En önemlisi ise kendi aralarında evleniyorlar, asla bir müslümanla evlilik sözleşmesi yapmıyorlar.Hepsinin gizli Yahudi adları vardır ve birbirlerine "şalom aleyke" diye yahudi selamı veriyorlar.
Ölülerini Türk mezarlığına gömmüyorlar.
Gizli mabedleri var ve Mezheplerinin sırrı ancak evlenince kendilerine bildiriliyor…
Peki Türkiye’de kaç Sabetaycı yaşıyor? Türkiye'de Sabetaycı olduğunu söyleyerek 1969 yılında resmi makamlara Musevi olmak üzere başvuran bir kişi bulunmaktadır: Ilgaz Zorlu… Resmi rakam bu nedenle bir kişidir. Gayri resmi rakamlara gelince… Türkiye’de bu konu üzerine pek çok araştırma yapan ve yayınlayan en önemli kişi Yalçın Küçük oldu.Küçük isimlerden yola çıkarak kimlerin Sabetaycı olduğunu “deşifre” etti.

İŞTE KÜÇÜK’E GÖRE SABETAYCI OLAN İSİMLER…;
İSMAİL CEM,HÜLYA AVŞAR,KEMAL DERVİŞ
“Derviş ailesi Sabetayistlerin Kapanî kolunun lideridir.” CEM BOYNER,BEHİCE BORAN,MAZHAR ALANSON,GÜLBEN ERGEN,DİNÇ BİLGİN,TANSU ÇİLLER,YAŞAR KEMAL,SAMİ KOHEN
(Küçük’e göre Sami isimliler çoğunlukla Sabetayist’tir) DENİZ AKKAYA,NAİM TALU
Küçük, Talu için, Cumhuriyet Türkiye’sinde Başbakanlık koltuğuna oturabilmiş ilk Sabatiyst diyor. ALTAN ERBULAK,YUNUS NADİ,SEDAT SİMAVİ,VİTALİ HAKKO,YILMAZ ERDOĞAN,AYŞE ARMAN,SERTAP ERENER
“Işık Lisesi öğrencisi Sertap Erener, Sabatayist basının dünyaca meşhur ettiği bir şarkıcıdır.” ÇEVİK BİR,RAHŞAN ECEVİT

Alıntıdır!!

Bunlar sadece deşifre edilenler bide deşifre edilmeyen çoğunluk var….[/quote]

sami kohen,vitali hakko ve mazhar alanson sabetaist değil yahu yahudi adamlar. adamlar gızlı degıl yanı bıldıgın ınanclı yahudı :D yılmaz erdoğan,yaşar kemal ve hülya avşar bildiğin kürt.
18 Tem 2008 05:57
0
guzel yakalamissin aferin.
18 Tem 2008 21:41
0
.
18 Tem 2008 21:33
0
.
19 Tem 2008 05:51
0
kimin yahudi olup olmadıgı önemli fakat yahudilerden daha iyi yahudilere hizmet eden türk ve müslümanlarda var

canlı yayında mehmet ali birantın yüzüne sizin dosyanızı bizzat okudum iileriki günlerde bu dosyaları acıklayınca cift görevli gazetecileri herkes tanıycak ögrenecek dedi

adam kanadadan baglandı tvye

ve bu adam ergenekon sorusturmasının meshuuuurr gizli tanıgı adam kanadaya gidince ortaya cıktı canlı yayına katılmayı kabul etti

cok özel bir programdı gece 2 de bitti pek az kisi biliyo

ben videoları hazırladım koydum siteye

ve adam daha önce babası erken yasta ölüs bunu almıslar

yetistirmisler cinsel tacizde bulunmuslar

fettullah gülen tarafından yetistirilmis

suanda inkar ediyor fetullah okullarında okumadım dioor ama

bunlar cıkmıs ortaya sonradan

buna birsürü sey yapmıslar kisiligini resmen degistirip suc makinesi haline getirmisler

suanda tüm türkiyedeki meshuuur gazeteciler ssaskın ergenekonun icindeki tüm gizli mevzuları biliyor

bir kilisenin mahseninde agharta diye 600 yıllık tarikatın belgeleri ve ritüelleri cıktı ortaya

mevzular cok karıstı


ben siteme videoları koydum izleyebilirsiniz haberide ve ayrıntılı bilgileride bircok kaynaktan okudum öyle koydum

http://irfanozguzel.blogspot.com/2008/07/yeniergenekonda-gizli-isim-canli.html



buda ergenekoncuların apoyla görüstükleri zamanki aralarında gecen konusma

ve ermenistanın van ve diyerbakırı istediklerinin kanıtı

EMiN GÜRSES londradaki toplantıda bunu bizzat kendi ermeni profla konustugunda ermeni prof söylemis bizim hoca dellenmis ne dior bu adam diye videosunu koydum izlersiniz


ayrıca apoyla ergenekoncuların konusmaları ve emin hocanın videosunu izledikten sonra asagıdaki videoyu izlersiniz

kürtler müslümanmı

yoksa kürt görünümlü kürtceyi aadili gibi bilen ermeni ve yahudilermi

http://irfanozguzel.blogspot.com/2008/07/ergenekoncular-apoyla-grsmsler.html
21 Tem 2008 22:18
0
kıbrıslı ve ırfan kardesım ıkınızede cok tesekkur edıorum.. suan da ulke genclıgı oyle guzel uyutuluyor kı ozellıkle tv programları ınternet oyunları arkadaslık sıtelerı ıle .. keneıle kusgrıbı ıle ulkemıze saldırıolar dıorum yıpratmayacalısıolar gundem degıstırıolar dıorum bana komplo teorıcısı dıolar.. .. herkez gıbı sızlere tesekkur edıorum baska ne yapıorum kayıtsız kalıorum belkı bısıler yapmak ıstıorum ...ulkemız ıcın hayırlsıı neyse o olsun dıorum baskada bısı gelmıor elımden zaten... dunyaya ulkemıze bunları yapanlar ınanıorum kı gecmıste baslarına geldıgı gbı cezalarını cekecekler..
22 Tem 2008 13:20
0
devam et kıbrıslı..güzel gidiyosun..
28 Tem 2008 04:49
0
[quote=alp22]beyler kanimca bir kanaati yazmak istiorum bu donme mason konularinda.yane ali veli masondu ya da sunlar mason demek neyi degistirior.dusman belli adam dusman var dusman var die bagirmak oturup hic birsey yapmamak disinda ne ise yario.bu mason guruplari olsun donmeler olsun gucu tanri vergisi ellerinde bulmadilar ya.sebepler dairesi icinde calisip saglam noktalara konuslandilar.ne oneriorsunuz.bunlara karsi ne yapilabilir.cemaat bazinda olsun sahis bazinda olsun insanlar nasil hareket etmeli bu marazdan nasil kurtulmali.[/quote]



haklısınız..adamlar heryere kapaklanmışlar..medyadan başla askeriye-mit- meclis her yere sızmışlar...önemli olan bunlarla nasıl başedeceğimiz...bunlar var ve burdalar die bağırmanın hiç bir anlamı yok!!
28 Tem 2008 16:34
0
Selam dunyadaki tum ilanlari gorebileceginiz bir adres var. Ne yazik ki okuldan sonra is hayati asil stresi getiriyor. Dunyadaki firsatlarada bir goz atin.
http://www.careerjet.com.tr Türkiye' deki bütün iş ilanlarını ziyaretçilerine sunuyor Careerjet Türkiye için iş arama motorudur ve sitede binden fazla web sitesinde iş ilanlarını arayabilirsiniz. Aradiginiza ulasacaginiza eminim. Yolunuz acik olsun.
26 Oca 2011 13:57
Giriş yapmamışsınız, lütfen giriş yapınız.