Biyoloji ödevi -canlılarda davranış nedir?

Biyoloji ödevi -canlılarda davranış nedir?

arkadaşlar acil biyoloji ödevi canlılardaa davranış 10 sayfa olsaa yeter
08 Şub 2007 09:23

4 cevap

0
tamam bende var yolluyom şimdi
08 Şub 2007 09:44
0
CANLILARDA DAVRANIŞ Bütün canlılar çevresinde meydana gelen değişikliklere karşı tepki gösterirler. Bu tepki bitkilerde ve hayvanlarda farklı şekillerde meydana gelir. Canlılarda davranışlar, doğuştan gelen ve kazanılmış davranışlar olarak ikiye ayrılır. hanlılarda görülen sonradan öğrenilmemiş dav--anış biçimlerine doğuştan gelen davranışlar denir. A. BİR HÜCRELİLERDE VE BİTKİLERDE DOĞAL DAVRANIŞLAR Doğal davranışlarda davranışın oluşumu ile ilgili bilgiler DNA tarafından taşınır. Herhangi bir organizma doğuştan gelen davranış için seçim yapamaz, davranış otomatik olarak gerçekleşir. Doğal davranışlar bir canlı türünün tamamında bulunur. Basit yapılı canlıların bir uyarana yaklaşmak ya da uzaklaşmak şeklindeki hareketlerine taksis (göç) denir. Örneğin amipin şiddetli ışıktan uzaklaşmak için yaptığı harekete negatif fototaksi, besine doğru yaptığı harekete ise pozitif kemotaksi denir. Aynı şekilde öglenanın ışığa doğru yönelmesine de pozitif fototaksi denir. Örneklerden de anlaşıldığı gibi harekette uyaranın yönü önemlidir. Yapılan hareket uyarana göre isimlendirilir. Uyaran Taksi Hareketi Işık Fototaksi Sıcaklık Termotaksi Kimyasal madde Kemotaksi Bitkilerde de uyarılana doğuştan tepki verme özelliğine sahiptirler. Bitkinin bir uyarana yönelme şeklindeki hareketine tropizma (yönelim) hareketi denir. Özellikle uç meristem bölgesindeki ok-sin hormonunun eşit olmayan dağılımından kaynaklanır. Yönelim hareketi uyarana doğru ise (+) tropizma, uyaranın aksi yönünde ise, (-) tropizma adını alır. Uyaran Tropizma Adı Işık Fototropizma Sıcaklık Termotropizma Nem ve su Hidrotropizma Kimyasal madde Kemotropizma Yerçekimi Geotropizma Yaralanma Travmatropizma a. Fototropizma (Işığa Yönelme): Bitkinin tepe bölgesinden salgılanan oksin hormonu bu bölgedeki yoğunlaşmasına göre bitkide simetrik veya asimetrik büyümeye yol açar. Oksin direk güneş ışığı görmeyen yerlerde daha fazla üretilir. Bu durum, o bölgede bulunan hücrelerin boyunun uzamasına ve dolayısıyla kıvrılarak güneşe dönmesine neden olur. Fazla ışık alan bölgelerde oksinin büyümedeki etkisi azalır. Çünkü oksin üretimi azalır. Pozitif (+) fototropizma Negatif (-) fototropizma, gösterir. Bazı bitkiler ise uyartıların yönüne bağlı olmaksızın çok hızlı tepki gösterebilirler. Örneğin küstüm otunun duyarlı yaprakları dokununca hemen kapanır. Yine böcek yiyen bitkilerin çiçeğine böcek konunca çiçeğin yapraklan hemen kapanır. Bu hareketler turgor basıncındaki değişmelerle düzenlenir ve nasti hareketleri adını alır. Uyartının yönüne bağlı olmadığından (+) ve (-) nastiden söz edilemez. Uyaran Nasti Adı Dokunma Sismonasti Sarsıntı Termonasti Sıcaklık Fotonasti B. REFLEKSLER VE İÇGÜDÜSEL DAVRANIŞLAR Canlılarda dışarıdan gelen etkilere verilen değişmez tepkilere refleks denildiğini sinirleri konusunda belirtmiştik Refleks harekette ne ulaşmadan, omurilik tarafından yönetildiği için hızlıdır. Sinir sistemine sahip tüm canlılarda leks davranışı vardır. Örneğin insanın dizine vurulursa bacak öne doğru hareket eder (diz kapağı refleksi), kurbağanın bacağına asit değdirilirse hemen bacağını çeker. Doğuştan gelen davranışlar içinde en fazla ilgi çekici olanı içgüdüsel davranışlardır. Belli bir davranışı bir seri faaliyeti içine alır. Örneğin kuşların yuva yapma içgüdüleri yuva yapımında kullanılan malzemelerin bulunması, uygun yuva alanına taşınması, kendilerine özgü yuva şeklini yapma gibi bir çok faaliyeti kapsar. İçgüdü şeklindeki davranışlarda bir organizma belli bir uyartıya karşı daima aynı şekilde tepki gösterir. Çevresel etkiler içgüdüsel davranışları etkilemez. Gelişmiş bir organizmada gözlenen bir davranışın doğuştan gelen bir davranış mı yoksa öğrenilmiş bir davranış mı olduğunu anlamak zordur. Örneğin semenderler yüzmeyi öğrenir mi, yoksa belli bir gelişme dönemine ulaştığında kendiliğinden mi yüzebilmektedir? Bu soruya cevap vermek için yapılan bir çalışmada, bir grup semender yüzme hareketine başlar.
08 Şub 2007 09:30
0
arkadaş al bende vardı bu ödev zaten
08 Şub 2007 09:45
0
yaa çok teşekkür ederimm çok saoll amaa biraz kısaa olmuşşşş
:D :D :D
10 Şub 2007 16:47
Giriş yapmamışsınız, lütfen giriş yapınız.